Aktualno?ci

Drodzy Uczniowie!

Biuro Edukacji Urz?du m. st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES zaprasza uczniw gimnazjw m. st. Warszawy do udzia?u w konkursie wiedzy o zawodach Mj wymarzony zawd. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zach?canie uczniw do aktywnego konstruowania w?asnej kariery zawodowej.

Czytaj więcej...


Archiwum wiadomości - wybierz:

  • Rok szkolny 2018/2019

    W roku szkolnym 2017/18 nasza szko?a otrzyma?a nagrod? 4000 z? za zaj?cie I miejsca pod wzgl?dem wynikw egzaminu gimnazjalnego z matematyki, przyrody i j?zyka angielskiego - poziom podstawowy.