INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM)

Centrum dysponuje 4 komputerami i wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym (skaner, drukarka laserowa monochromatyczna) oraz edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym. ICIM służy głównie do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą wyszukiwać w Internecie informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Zakup został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

efs