Koło Przyjaciół Biblioteki to zespół uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazujacych chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności. Praca w kole wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności oraz wzbudza poczucie współodpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym.
Jeśli pragniesz dołączyć do grona Koła Przyjaciół Biblioteki, przyjdź i zapytaj się - zapraszamy! Dołącz do naszego grona!