Biblioteka szkolna w procesie nauczania i uczenia się - dla wszystkich
 

„Biblioteka szkolna dostarcza informacji i pomysłów, które są podstawą satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie edukacyjnym. Wyposaża uczniów w umiejętność uczenia się przez całe życie i rozwija wyobraźnię, przygotowuje do roli odpowiedzialnych obywateli”.               

 (UNESCO/IFLA „Manifest bibliotek szkolnych” - 1998)

 
Zbiory naszej biblioteki szkolnej sięgają ponad  17 000 woluminów. Obejmują one:
·         Lektury
·         Powieści obyczajowe
·         Powieści przygodowe
·         Powieści historyczne
·         Poezję i dramat
.         Literaturę piękną w językach obcych
.         Podręczniki

Posiadamy również bogaty księgozbiór dydaktyczny, w którym wydzielono (w odrębnych ciągach) podręczniki, zbiory zadań i poradniki. Ważnym elementem naszego księgozbioru jest literatura popularno – naukowa (usystematyzowana według UKD) z rozbudowanym działem dotyczącym oświaty, pedagogiki, wychowania i szkolnictwa.

Prócz zbiorów tradycyjnych posiadamy również zbiory specjalne  - dokumenty filmowe (filmy i programy edukacyjne, filmy fabularne), dokumenty dźwiękowe (nagrania muzyczne i muzyczno – literackie, nagrania do nauki języków obcych), dokumenty elektroniczne (multimedialne encyklopedie, programy edukacyjne, komputerowe podręczniki, słowniki, inne materiały dołączone do książek bądź prasy) oraz gry edukacyjne.