Harmonogram egzaminu gimnazjalnego na 2019 r

Harmonogram egzaminw w 2019 r.