Zimowy obz w Sopotni Wielkiej
J?zyk angielski na weso?o - ?wiczenia z przymru?eniem oka. Dzielnicowy Konkurs J?zyka Angielskiego dla Gimnazjalistw
?wi?to Komisji Edukacji Narodowej
Rozpocz?cie roku szkolnego 2012/2013
Vivat trzeci maja!
?miechowisko
"Ciecz o wyj?tkowych w?asno?ciach" - nauka fizyki z elementami j?zyka angielskiego (lekcja modelowa)
Debata patriotyczna
Ha?as - Nie!
Warsztaty o wielokulturowo?ci
Warsztaty "Make it Possible"
Bal Gimnazjalny 2012
20 Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy
Weihnachtsfest
?lubowanie klas pierwszych
Europejskie letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
?wiatowy Dzie? ?rodowiska