"Ciecz o wyj?tkowych w?asno?ciach" - nauka fizyki z elementami j?zyka angielskiego (lekcja modelowa)

fiyzka lekcja pokazowa 002

fiyzka lekcja pokazowa 003

fiyzka lekcja pokazowa 004

fiyzka lekcja pokazowa 005

fiyzka lekcja pokazowa 006

fiyzka lekcja pokazowa 007

fiyzka lekcja pokazowa 008