ROK SZKOLNY 2015/2016 

 Schleraustausch Saarlouis mit Warschau

Letzte Woche Sonntag war es dann soweit. 15 Schler aus Saarlouis, dem Saarland und 15 Schler unserer Schule, standen am Warschauer Zentralbahnhof um am Austauschprogramm teilzunehmen. Es war eine groe Freude und Aufregung endlich die Gste kennenzulernen. Den Abend verbrachten die Schler gemeinsam in den Familien.

Am Montag lernten wir uns bei einem gemeinsamen Frhstck besser kennen und zeigten den Austauschpartnern unsere Schule. Danach machten wir eine Stadtfhrung durch die Warschauer Altstadt und besichtigten nachmittags den Sejm, was sehr interessant war.

Am Dienstag waren wir zu einer Fhrung durch das Warschauer Knigsschloss angemeldet die uns auch sehr gefiel. Wir hatten tolles Wetter und beschlossen deshalb eine Mittagspause im Multimedialen Springbrunnenpark zu machen. Spter spazierten wir am Weichselboulevard entlang bis zu den Dachgrten der Warschauer Universitt. Die Grten waren wirklich toll und nicht nur die Saarlnder waren ihnen sehr angetan.

Am Mittwoch und Donnerstag machten wir einen Ausflug nach Tschenstochau um uns den Berg Jasna Gora anzusehen. Dort hatten wir eine kurze Fhrung und fuhren am Mittag nach Tarnowskie Gory in das Silberbergwerk. Das Highlight des Tages war die Boots- und Zugfahrt. In unserem Hotel fielen wir am Abend alle erschpft in unsere Betten.

Am Donnerstag hie es nun frh aufstehen um den Tag in Krakau zu verbringen. Wir machten dort viele Fotos und hatten eine tolle Stadtfhrung, so dass wir alle wichtigsten Sehenswrdigkeiten und ihre Geschichte kennenlernten.

Nach etwas Freizeit und einem leckeren Mittagessen mussten wir auch schon unsere Rckfahrt antreten. Als wir abends ankamen, wurden die Kinder von den Eltern abgeholt. Alle waren von diesem tollen Ausflug sehr begeistert und zufrieden.

Am Freitagmorgen, trafen wir uns in der Schule und versuchten auf Plakaten die vergangenen Tage auf Deutsch und auf Polnisch, zusammenzufassen.

Spter ging es zum Landesfinale von Jugend debattiert welches wir gespannt verfolgten. Nach einer kleinen Strkung folgte dann die Rckfahrt mit der Metro und anschlieender Freizeit, die die Kinder nutzen konnten um sich schick zu machen. Denn am Abend waren wir zum Gymnasialball der dritten Klassen eingeladen. Das war ein sehr gelungener letzter Abend.

Am nchsten morgen fuhren unsere Gste sehr frh los und der Abschied fiel uns allen alles andere als leicht. In der kurzen Zeit haben sich wirklich enge Freundschaften gebildet und umso mehr freuen sich alle, sich im nchsten Jahr wiederzusehen.

Alles in allem war das ein toller Austausch, den nicht nur ich sehr sehr lange in Erinnerungen behalten werde. Die Schler haben sich unglaublich gut verstanden und waren eine sehr angenehme Gruppe.

Es ist etwas Besonderes so eine tolle Partnerschule im Saarland zu haben und am Austausch mitzumachen.
Bis zum nchsten Jahr in Saarlouis! :)

wymiana po niem 1 wymiana po niem 3 wymiana po niem 5


WYNIKI MI?DZYNARODOWEGO EGZAMINU Z J?ZYKA NIEMIECKIEGO

 Dnia 19 maja 2016r. grupa uczniw z klas niemieckoj?zycznych przyst?pi?a do mi?dzynarodowego egzaminu Kompetenz in Deutsch na poziomie A1 oraz A2. Egzamin odbywa? si? w Instytucie Austriackim w Warszawie.

Oto wyniki:

Egzamin KID 1 na poziomie A1 zdali:

 1. 1.Bem Maja
 2. 2.Drabot Wojciech
 3. 3.Frydrych Magdalena
 4. 4.Godek Micha?
 5. 5.Gryszko Julia
 6. 6.Gutowska Karolina
 7. 7.Jaros Zuzanna
 8. 8.Jasek Piotr
 9. 9.Krusiewicz Natalia
 10. 10.Marciniak Piotr
 11. 11.Tomasz S?owi?ski
 12. 12.Niewi?ska Michalina
 13. 13.Rek Micha?
 14. 14.Sip Klementyna
 15. 15.Stelter Dawid
 16. 16.St?pie? Tomasz
 17. 17.Szyma?ska Zuzanna
 18. 18.Wasilewska Nina
 19. 19.W?odarczyk Jakub
 20. 20.Zboina Konrad
 21. 21.Zdrojek Kacper
 22. 22.Maria Walencik
 23. 23.Bartosz Kucharczyk

 

Egzamin KID 2 na poziomie A2 zdali:

 1. 1.Becker Barbara
 2. 2.Celi?ski Aleksander
 3. 3.Dworniczuk Julia
 4. 4.Gajda Zuzanna
 5. 5.Gutowska Wiktoria
 6. 6.Malinowska Oliwia
 7. 7.Mateusiak Alicja
 8. 8.Oderkiewicz Julia
 9. 9.Ornat Zuzanna
 10. 10.Osada Daniel
 11. 11.Wierzbicki Jakub
 12. 12.Zuziak Urszula

 

Wr?czenie certyfikatw odb?dzie si? podczas uroczystego zako?czenia roku szkolnego.

Wszystkim uczniom serdecznie gratuluj?!!!

Aneta Kmiecik

Wymiana niemiecko - polska

Niemcy - Belgia - Holandia, dzie? pierwszy i drugi

Dnia 13 czerwca 2015r. grupa uczniw z klas niemieckoj?zycznych wyjecha?a na wycieczk? do Niemiec. Celem podr?y by?o miasteczko Woffelsbach w kraju zwi?zkowym Nadrenia P?nocna-Westfalia. Po drodze zwiedzili?my malownicze miasteczko Padderborn. Po przybyciu na miejsce zjedli?my wsplnie obiad, zapoznali?my si? z programem na najbli?sze dni i przespacerowali?my si? nad brzegiem jeziora, nad ktrym znajduje si? nasz hotel. (AKM)

niemcybelgiaholandia2 niemcybelgiaholandia1

Niemcy - Belgia - Holandia, dzie? trzeci

 

Dzisiejsze przedpo?udnie sp?dzili?my w belgijskim mie?cie Liege, ktre jest  po?o?one we francuskoj?zycznej cz??ci Belgii, nad rzek? Moz?. Pierwsz? atrakcj?, ktra zwrci?a nasz? uwag?, by?y s?ynne schody licz?ce 374 stopnieMontagne de Bueren. Nast?pnie podziwiali?my centralny punkt Liege Perron, po czym skosztowali?my belgijskich przysmakw takich jak gofry i czekoladki.

 

Po po?udniu udali?my si? prawdopodobnie do najstarszego holenderskiego miasta Maastricht le??cego nad rzek? Moz?. Podczas spaceru po mie?cie zobaczyli?my m.in. rynek, ratusz, bazylik? ?w. Serwacego oraz fortyfikacje.

 

Zarwno w Liege, jak i Maastricht uczniowie dostali karty pracy. Ich zadanie polega?o na zebraniu informacji o obu miastach, zabytkach, historii i znanych osobisto?ciach.

 

Wieczorem uczniowie uczestniczyli w warsztatach j?zykowych, a nast?pnie mieli zaj?cia sportowe. (AKM)

 

niemcybelgiaholandia4

Niemcy - Belgia - Holandia, dzie? czwarty

 

Rano pojechali?my do szko?y Berufskolleg w Simmerath, w ktrej mieli?my mo?liwo?? uczestniczy? w lekcjach j?zyka niemieckiego, j?zyka angielskiego, matematyki i gospodarki oraz w zaj?ciach praktycznych w warsztacie samochodowym i w kuchni. Ponadto poznali?my system szkolnictwa w Niemczech oraz zostali?my oprowadzeni po budynku szkolnym. O szkole opowiadali nam uczniowie, ktrzy urodzili si? w Polsce. Pod koniec wizyty w szkole otrzymali?my upominki.

 

Popo?udnie sp?dzili?my w samym sercu gr Eifel, w miasteczku Monschau, ktre le?y nad rzek? Rur. Spacerowali?my malowniczymi uliczkami miasta, podziwiali?my ciekaw? architektur? oraz odwiedzali?my liczne sklepiki z pami?tkami. Oprcz tego uczniowie rozmawiali z miejscow? ludno?ci? i rozwi?zywali zadania j?zykowe. Po powrocie do o?rodka odby?y si? warsztaty, podczas ktrych podsumowali?my wyniki prac poszczeglnych grup. (AKM)

 

niemcybelgiaholandia6niemcybelgiaholandia7

Niemcy - Belgia - Holandia, dzie? pi?ty

 

Dzisiejszy dzie? sp?dzili?my w Aachen (Akwizgran), ktre le?y tu? przy granicy z Belgi? i Holandi? (Dreieck). Miasto powita?o nas pi?kn?, s?oneczn? pogod? zach?caj?ca do spaceru po urokliwych zak?tkach starwki. Podczas wycieczki z przewodnikiem podziwiali?my m.in. przepi?kny ratusz i katedr?. Nast?pnie w grupach opracowywali?my informacje o Aachen w j?zyku niemieckim. Na koniec podziwiali?my malownicz? panoram? miasta z punktu widokowego. Po udanym pobycie w Aachen czeka?a na nas pyszna obiadokolacja, po ktrej mieli?my warsztaty j?zykowe. Po intensywnej nauce zrelaksowali?my si? podczas gry w koszykwk?.  (AKM)

 

niemcybelgiaholandia8niemcybelgiaholandia10niemcybelgiaholandia10

Niemcy - Belgia - Holandia, dzie? szsty

 

O godzinie 9.00 wyruszyli?my do  Luksemburga, ktry jest stolic? kraju o tej samej nazwie. Zwiedzanie miasta zacz?li?my od wsplnego zdj?cia pod Filharmoni? Luksembursk?. Nast?pnie podziwiali?my m.in. Twierdz? Luksemburg, Pa?ac Wielkiego Ksi?cia, Most Adolfa i Plac Guillaume. Najwa?niejszym punktem naszej wizyty w Luksemburgu by? dom, w ktrym 29 czerwca 1886 roku urodzi?  si? patron naszej szko?y - Robert Schuman. 

 

Po spacerze uroczymi uliczkami miasta uczniowie pracowali w grupach rozwi?zuj?c zadania dotycz?ce zarwno Luksemburga, jak i Roberta Schumana. 

 

Po powrocie do hotelu zjedli?my pyszn? kolacj?, po czym uczniowie wzi?li udzia? w warsztatach j?zykowych.  Wieczorem zabrali?my si? za pakowanie. Jutro zwiedzimy Bonn, a nast?pnie udamy si? w drog? powrotn?  do Warszawy. C? szkoda, ?e wyjazd dobiega ko?ca, ale pi?kne wspomnienia pozostan? z nami na d?ugo  

 

AKN

 

niemcybelgiaholandia12niemcybelgiaholandia13

Niemcy - Belgia - Holandia, dzie? sidmy

 

Dzisiaj pojechali?my do Bonn, przepi?knego miasta, o ktrym opowiada?a nam Lia podczas swojego pobytu w Polsce. Zwiedzanie miasta zacz?li?my od wspinaczki na gr? Kreuzberg, z ktrej podziwiali?my przepi?kn? panoram? miasta.

 

Miasto pe?ne jest pi?knych budowli barokowych i rokokowych, w?rd ktrych na szczegln? uwag? zas?uguj?: ratusz (Rathaus) z ko?ca XVIII w., pa?ac ksi???cy (obecnie siedziba uniwersytetu), Poppelsdorfer Schlo i ko?ci? jezuitw (Jesuitkirche). Najcenniejszym zabytkiem ?redniowiecznego Bonn jest roma?ska ?wi?tynia ?w. Marcina (Mnster St. Martin). Nie mo?na tak?e pomin?? domu Beethovena, ktry jest dzi? obiektem pielgrzymek melomanw z ca?ego ?wiata. Du?ym zaskoczeniem dla uczniw z klasy 3/2 by?o spotkanie z Li?, ktra przyjecha?a specjalnie do Bonn, aby zobaczy? si? i porozmawia? ze swoimi by?ymi uczniami.

 

Po wizycie z Bonn czeka?a nas kilkunastogodzinna podr? do domu.(AKM)


Wyniki Mi?dzynarodowego Egzaminu z J?zyka Niemieckiego

 

instytut austriacki - logo


Dnia 22 maja 2015r. grupa uczniw z klas niemieckoj?zycznych przyst?pi?a do mi?dzynarodowego egzaminu Kompetenz in Deutsch na poziomie A1 oraz A2. Egzamin odbywa? si? w Instytucie Austriackim w Warszawie.

Oto wyniki:

Egzamin KID 1 na poziomie A1 zdali:

1.Mateusz Szymoniak

2.Alicja Mateusiak

3.Zuzanna Ornat

4.Zuzanna Gajda

5.Julia Dworniczuk

6.Bart?omiej Przestrzelski

7.Julia Oderkiewicz

8.Aleksander Celi?ski

9.Oskar Gargula

10.Klaudia Korczak

11.Oliwia Malinowska

12.Jan Piotrowski

13.Andrzej ?ozicki

14.Daniel Osada

15.Jan Andrzejewski

16.Maciej Czajkowski

17.Wiktoria Gutowska

18.Urszula Zuziak

19.Jakub Wierzbicki

20.Jakub W?sik

21.Natalia Bie?y?ska

22.Barbara Becker

Egzamin KID 2 na poziomie A2 zdali:

1.Adrian Korjat

2.Emilia Mo?ejko

3.Patrycja Szcze?niak

4.Natalia Soszy?ska

5.Maja G?uchowska

6.Miko?aj Muszy?ski

7.Daria Lisowska

8.Natalia Koc-Toczyska

9.Janina Brejnak

10.Natalia Moskal

11.Mateusz Dymek

12.Aleksander Lewicki

13.Natalia Kulpi?ska

14.Zuzanna Truszewska

15.Julia Adamiak

16.Aleksandra Grotkowska

17.Szczepan Dudek

18.Oskar W?ostowski

Wr?czenie certyfikatw odb?dzie si? podczas uroczystego zako?czenia roku szkolnego.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!!!

nauczyciele j?zyka niemieckiego

 

Serdecznie Witamy

 

Serdecznie witamy!!!

 

Eli1W tym roku szkolnym dzi?ki programowi Kulturweit go?cimy w naszej szkole wolontariuszk? z Niemiec Elizabeth Pierz.

 

Elisabeth jest asystentk? nauczycieli j?zyka niemieckiego, pomaga im w prowadzeniu lekcji i motywowaniu uczniw do nauki j?zyka niemieckiego.

 

A oto kilka s?w, ktre Elisabeth napisa?a o sobie:

 

Ich bin die Elisabeth und mache hier fr ein Jahr meinen Freiwilligendienst. Das bedeutet, dass ich die Lehrer whrend meines Aufenthaltes im Unterricht untersttze und auerdem mit euch Schlern ein paar Projekte machen werde. 

 

Natrlich seid ihr herzlich dazu eingeladen! 

 

In meiner Freizeit spiele ich Gitarre und Klavier, gehe gerne ins Kino und treffe mich mit Freunden.

 

Ich freue mich schon auf die kommende Zeit mit euch und hoffe, dass ich euch beim Deutschlernen untersttzen kann.

 

Mam nadziej?, ?e pobyt w Polsce, a przede wszystkim w naszej szkole, b?dzie dla niej niezapomnianym prze?yciem.

 

                                                                                       Aneta Kmiecik


 
 


ROK SZKOLNY 2014/2015


Wymiana polsko - niemieckaDzie? Pierwszy

Pierwszego dnia pobytu w Niemczech nasi uczniowie zostali powitani przez dyrektora szko?y pana Uwe Petersa, a nast?pnie pojechali na wycieczk? do Trewiru - najstarszego miasta Niemiec. W Trewirze zwiedzili m.in. pozosta?o?ci amfiteatru z I w., termy rzymskie, Bazylik? Konstantyna, bram? Porta Nigra - najbardziej charakterystyczny zabytek miasta z czasw rzymskich oraz Katedr? ?w. Piotra, gdzie znajduje si? relikt-szata Chrystusa. (AKM/KKO)

wymiana niemiecka1.2wymiana niemiecka1.3

Dzie? Drugi

Dzisiaj uczestnicy wymiany pojechali do Luxemburga. Najpierw odwiedzili najs?ynniejsz? wiosk? w Europie - Schengen, ktra znajduje si? na granicy 3 pa?stw Francji, Niemiec i Luksemburga i sta?a si? s?awna 14 czerwca 1985 roku, kiedy to na statku Princesse Marie Astrid na rzece Mozeli podpisano traktat znany obecnie jako Uk?ad z Schengen.

W Schengen nasi uczniowie zwiedzili Europejskie Muzeum oraz Pomnik Uk?adu z Schengen.

Nast?pnie pojechali do Luksemburga, gdzie odwiedzili dom narodzin patrona naszej szko?y Roberta Schumana oraz poznali histori? miasta. W drodze powrotnej wszyscy uczestnicy wymiany podziwiali z tarasu widokowego przepi?kn? p?tl? Saary. (AKM)

wymiana 2.1wymiana niemiecka 2.1

Dzie? trzeci

Trzeci dzie? pobytu w Niemczech uczniowie sp?dzili w Saarlouis. Mieli okazj? pozna? najwa?niejsze zabytki miasta: Groer Markt g?wny plac miasta, ko?ci? parafialny pw. ?w. Ludwika (St. Ludwig), Muzeum Miejskie (Stadtmuseum), pozosta?o?ci obwarowa? i twierdzy (XVII-XVIII w.) oraz fontann? Marienbrunnen . Uczniowie udali si? rwnie? z wizyt? do ratusza, gdzie powita? ich burmistrz miasta pan Henz Roland. Popo?udnie uczniowie sp?dzili z rodzinami niemieckimi. Du?? rado?? w?rd uczestnikw wymiany wywo?a? rwnie? plakat Witamy Polsk?, ktry zaprasza? na odbywaj?cy si? w?a?nie w Saarbrcken Festiwal Muzyki Polskiej. (AKM)

wymiana3.1wymiana3.2

Dzie? czwarty

Dzisiaj uczniowie zwiedzili kopalni? w?gla kamiennego - Erlebnisbergwerk Velsen. Zwiedzanie kopalni by?o dla uczniw ogromny prze?yciem gdy? mogli samodzielnie uruchamia? maszyny wykorzystywane do pracy pod ziemi?, pe?nili funkcje operatora maszyn, wydawali polecenia za pomoc? ?wiat?a i d?wi?ku, samodzielnie uruchamiali maszyny i urz?dzenia do wydobywania i rozdrabniania w?gla kamiennego oraz przemieszczali si? jak grnicy na ta?mach transportuj?cych w?giel, na specjalnych rowerach i w wagonikach podziemnych. Zapoznali si? z  histori? powstania w?gla, a tak?e zobaczyli jak wygl?da?a praca grnikw na pocz?tku powstania kopalni i w czasach obecnych.

Dowiedzieli si? jak wygl?da szkolenie m?odych grnikw oraz jakie zagro?enia dla ich ?ycia niesie praca pod ziemi?, jakich zasad musz? przestrzega? oraz o czym nie powinni zapomnie? schodz?c pod ziemi?.Nast?pn? cz??? dnia czyli prac? w grupach rozpocz?li po wsplnym obiedzie.Uczniowie podzieleni na grupy mieszane wykonywali plakat w j. polskim i j. niemieckim z ka?dego dnia wymiany.

O godzinie 18:00 wszyscy uczniowie wrcili do szko?y wraz z goszcz?cymi ich rodzinami na wieczorek europejski. Wsplny pocz?stunek i rozmowy przy stole by?y oficjaln? form? po?egnania i podzi?kowania za d?ugoletni? wsp?prac? i sp?dzone wsplnie chwile w Saarland. (KKO) 

wymiana niemiecka4.1wymiana niemiecka4.3Mi?dzynarodowy Egzamin DSD 1 

Dnia 1 kwietnia 2015 r. w naszej szkole odby?a si? cz??? ustna egzaminu z j?zyka niemieckiego DSD 1. Do egzaminu przyst?pi?o 13 uczniw z klasy III/2. Wszyscy uczniowie zdali cz??? ustn? egzaminu na poziomie B1.

 Podczas egzaminu ustnego uczniowie zaprezentowali nast?puj?ce tematy:

 Julia Kami?ska Was soll man machen, um fit und gesund zu bleiben?

 Micha? Piegat  Skispringen mein Hobby

 Dominik Szyma?ski Warum sind Hunde fr mich so wichtig?

 Ma?gosia Lucht Kino mein Hobby

 Julia Romanowska Alles ber Schokolade

 ?ukasz Zaj?czkowski Warum Judo ist mein Hobby?

 Jan Pierwo?a Basketball

 Piotr Kruszewski Welche Rolle spielt  Musik in unserem Leben?

 Patryk Miko?ajczyk Warum sollte man Freiburg besuchen?

 Micha? Chru?cikowski Wie feiert man in anderen Lndern Weihnachten?

 Olga Khvorostova Ist stressfreie Erziehung der Kinder eine gute Erziehungsmethode?

 Pawe? ?ucak Welche Bedeutung hat Computer in unserem tglichen Leben?

 Andrzej Karsznia   Theater und Akteure

Serdecznie gratulujemy i czekamy na wyniki cz??ci pisemnej.

Nauczyciele j?zyka niemieckiego


DSD1 ustny aDSD1 ustny bDSD 1 ustny


Egzamin pilota?owy z j?zyka niemieckiego za nami!
 

We wtorek, 17 marca odby? si? w naszej szkole tzw. pilota?owy egzamin DSD I (Deutsches Sprachdiplom I). Celem egzaminu by?o zaprezentowanie uczniom przebiegu cz??ci ustnej tego egzaminu. Przed komisj?, w sk?ad ktrej weszli nauczyciele j?zyka niemieckiego p. Aneta Kmiecik oraz p. Georg Sieber, swoje umiej?tno?ci j?zykowe zaprezentowa?y uczennice z klasy niemieckoj?zycznej  Patrycja Szcze?niak i Emilia Mo?ejko. Dziewczyny zda?y dzisiejszy egzamin na poziomie B1  uzyskuj?c maksymaln? liczb? punktw. W?rd publiczno?ci znalaz?a si? grupa 13 gimnazjalistw, ktrzy ju? 1 kwietnia przyst?pi? do cz??ci ustnej egzaminu DSD I.
 
Patrycji i Emilii serdecznie gratuluj?,  natomiast za uczniw z klasy III/2 trzymamy mocno kciuki.

         egzamin pilota?owy dsd1aegzamin pilota?owy dsd1b 


Mi?dzynarodowy egzamin z j?zyka niemieckiego DSD I

 

We wtorek 10 marca w naszej szkole zosta? przeprowadzony pisemny egzamin z j?zyka niemieckiego DSD I, po?wiadczaj?cy znajomo?? j?zyka na poziomie A2 lub B1. Do egzaminu przyst?pi?o 13 uczniw z klasy 3/2, ktrzy pisali test sprawdzaj?cy rozumienie tekstu czytanego, s?uchanego oraz wypowied? pisemn?. Nad poprawnym przebiegiem egzaminu czuwa?a komisja w sk?adzie: p. Aneta Kmiecik, p. Georg Sieber oraz p. Anna Kornecka. Przed naszymi uczniami jeszcze ustna cz??? egzaminu, ktra obejmuje prezentacj? wybranego przez ucznia tematu oraz krtk? rozmow? na jej temat.

Egzamin ustny odb?dzie si? 1 kwietnia 2015r. Wyniki egzaminu poznamy w czerwcu.

                                                                                           Trzymam kciuki i ?ycz? powodzenia! Aneta Kmiecik

egzamin dsd1egzamin dsd2egzamin dsd3egzamin dsd4Polsko - niemiecka wymiana tu?, tu?...

 

Uczniowie naszej szko?y ju? po raz kolejny przygotowuj? si? do wyjazdu do malowniczego miasteczka Saarlouis w Niemczech. W Saarlouis mie?ci si? nasza szko?a partnerska, z ktr? ju? od jedenastu lat wsplnie organizujemy wymiany uczniowskie. Podczas pobytu w Niemczech polscy uczniowie b?d? mieszka? u rodzin niemieckich, co umo?liwi im nie tylko pog??bienie znajomo?ci j?zyka niemieckiego, lecz rwnie? poznanie zwyczajw i codziennego ?ycia niemieckiej rodziny. W poprzednich latach uczestnicy wymiany zwiedzali Saarlouis, stolic? landu Saarbrcken, Trewir, Metz (miasto, w ktrym urodzi? si? R. Schuman), Scy-Chazelles (miejsce pami?ci R. Schumana oraz jego grobu), Muzeum Europejskie w Schengen, kopalni? w?gla w Velsen, muzeum J.S. Bacha w Lipsku, hut? ?elaza  w Vlklingen (unikatowe ?wiadectwo historii techniki z prze?omu XIX i XX w.), Muzeum Gondwana (w ktrym odbyli?my fascynuj?c? podr? w czasie Od wielkiego wybuchu do pierwszych form ?ycia na ziemi), a tak?e  krain? Saary. Najwi?ksze wra?enie zrobi? na wszystkich uczestnikach wymiany  punkt widokowy Saarschleife.

Zapraszam do obejrzenia  prezentacji przygotowanej z okazji 10-lecia naszej wsp?pracy z Robert-Schuman-Gymnasium w Saarlouis w Niemczech: https://www.youtube.com/watch?v=6hyOoUPkJtY

Zapisy na kolejn? wymian? ruszaj? ju? we wrze?niu 2015 roku!!! Serdecznie zapraszamy :) (AKM)

wymiana1wymiana2wymiana3


Festyn Bo?onarodzeniowy

Festyn 2014


Europejski Dzien J?zykw Obcych

dzienJezykow2

 


 

sterreichisches Sprachdiplom Deutsch

 

Kolejny sukces uczniw naszego gimnazjum!!!

 

 

 

Z przyjemno?ci? informuj?, ?e kolejna grupa uczniw z klas niemieckoj?zycznych 1/2 i 2/2 zda?a mi?dzynarodowy egzamin Kompetenz in Deutsch (KID), potwierdzaj?cy znajomo?? j?zyka niemieckiego na poziomie A1 i A2.

 

Uroczyste wr?czenie Austriackich Dyplomw J?zyka Niemieckiego (sterreichisches Sprachdiplom Deutsch) odb?dzie si? 27 czerwca podczas zako?czenia roku szkolnego 2013/2014.

 

Wszystkim uczestnikom egzaminu serdecznie gratuluj? osi?gni?tego sukcesu i ?ycz? powodzenia w kontynuacji nauki j?zyka niemieckiego.

 

                                                                                                                                  Aneta KmiecikDeutsches Sprachdiplom

Niveaustufe A2/B1 

Prfungsplan mndliche Prfungen DSD 1 

 

Przewodnicz?cy: Georg Sieber

Egzaminator: Aneta Kmiecik

 

9.00 9.15                   Anita Kadej                             Warum liebe ich Pferde?

9.25 9.40                   Ada Karczewska                      Welche Rolle spielt Sport im Leben der jungen  

                                                                                   Menschen in Polen und in Deutschland?

9.50 10.05                 Bartek ?wierat                         Fuball in meinem Leben

10.15 10.30                Zuzanna Kami?ska                  Reisen

10.40 10.55                Gabrysia Zi?kowska                Kino mein Hobby     

11.05 11.20                Marcin Drabot                          Fuball mein Hobby

                                              

                                               11.20 12.00    przerwa

 

                                               Przewodnicz?cy: Georg Sieber

                                               Egzaminator: Anna Niewiadomska

 

12.00 12.15                Dawid Mazur                             Skispringen

12.25 12.40                Patrycja Nowotniak                   Tiere in meinem Leben - Tierrztin

12.50 13.05                Dominika Czarnecka                 Haustiere

13.15 13.30                Zuzanna Ba?kowska                 Tanzen - mein Leben und mein Hobby

13.40 13.55                Karol Salamonik                       Kanufahren

14.05 14.20                Alicja Zuziak                             Aquaristik

14.30 14.45                Aleksandra Kostrzycka             Karate

 

                                               15.00 wyniki egzaminw ustnych

 

Powodzenia !!!

Aneta Kmiecik

 

Warszawa-Saarlouis,

czyli krtka historia wymiany m?odzie?y

 • 2004 r. - nawi?zanie wsp?pracy z Gimnazjum im. Roberta Schumana w Saarlouis w Niemczech, dotycz?cej programu wymiany uczniw.
 • W pa?dzierniku 2004 r. grupa 25 uczniw naszego gimnazjum wraz z nauczycielami wyjecha?a do Niemiec. Program wyjazdu zawiera? mi?dzy innymi poznanie miejsc w Niemczech, Francji i Luxemburgu, zwi?zanych z osob? Roberta Schumana. W Scy-Chazelles we Francji zwiedzili?my dom, w ktrym mieszka? R. Schuman i jego grb na pobliskim cmentarzu. Podsumowaniem naszego wyjazdu by?o podpisanie porozumienia o wsp?pracy mi?dzyszkolnej w Starostwie Powiatowym miasta Saarlouis.
 • W maju 2005 r. przyjecha?a do nas grupa m?odzie?y z Gimnazjum im. Roberta Schumana w Saarlouis wraz z nauczycielami. Plany na tydzie? pobytu zawiera?y zwiedzanie Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, koncert w Filharmonii. Uczniowie zainteresowani byli tematyk? powstania w Gettcie Warszawskim oraz samym Powstaniem Warszawskim. Uczestnicy wymiany wykonali projekt nt: Wspomnienia z Warszawy.
 • W 2006 r. rwnie? w maju nasza szko?a go?ci?a po raz drugi grup? uczniw wraz z opiekunami z Gimnazjum im. Roberta Schumana w Saarlouis w Niemczech. W pierwszych dniach pobytu grupie towarzyszy? tak?e nowy dyrektor szko?y pan Hans Josef Louis. Tegoroczna wymiana przebiega?a pod has?em ?ladami Fryderyka Chopina, dlatego te? organizatorzy zaplanowali wyjazd do ?elazowej Woli, zwiedzanie miejsca urodzenia wielkiego Polaka oraz wys?uchanie koncertu. Polscy i niemieccy uczniowie wsplnie pracowali nad realizacj? projektu Partnerstwo/ Partnerschaft oraz wykonali kronik? upami?tniaj?c? dotychczasow? wsp?prac? mi?dzy szko?ami partnerskimi.
 • Na prze?omie maja i czerwca 2007 r. kolejna grupa naszych uczniw wraz z dyrektorem Jolant? Kaczmar? i nauczycielami Dominik? Warat i Wojciechem Ciesielskim go?ci?a w Robert-Schuman-Gymnasium w Saarlouis. W pierwszych dniach pobytu grupa polska zosta?a uroczy?cie powitana w Starostwie Powiatowym przez Starost? Monik? Bachmann. Podczas tygodniowego pobytu w Saarlouis polscy i niemieccy gimnazjali?ci  poznali bli?ej  posta? Roberta Schumana, odwiedzaj?c miejsca zwi?zane z jego ?yciem i dzia?alno?ci?. G?wnymi punktami programu wymiany by?a wizyta w miejscowo?ci Scy-Chazelles, gdzie znajduje si? grb Schumana oraz w Luxemburgu, mie?cie jego urodzin. Wizyta w Luxemburgu by?a okazj? nie tylko do zwiedzenia miasta, odwiedzenia rodzinnego domu Schumana, lecz tak?e kolejnego spotkania przedstawicieli trzech szk? nosz?cych imi? Roberta Schumana.
 • W maju 2008 r. nasze gimnazjum go?ci?o kolejn? grup? m?odzie?y niemieckiej z Gimnazjum w Saarlouis. Opiekunami byli Bertram Schmidt i Christine Wind. Program pobytu by? r?norodny i przebiega? pod has?em - Wielcy Polacy. Uczniowie zwiedzili najwa?niejsze zabytki Warszawy,  a tak?e dwa dni sp?dzili w Toruniu, w ktrym zobaczyli Planetarium, Orbitarium, Krzyw? Wie?? oraz Dom Kopernika. W programie by? tak?e dworek Chopinowski w ?elazowej Woli, zamek krzy?acki w Golubiu-Dobrzyniu, muzeum pi?miennictwa i drukarstwa w Gr?bocinie oraz Skansen Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Ostatniego dnia pobytu w Warszawie uczniowie pracowali nad projektem pt: Partnerstwo / Partnerschaft oraz wzi?li udzia? w I Zje?dzie Szk? Schumanowskich, ktry odby? si? 16 maja 2008 r. w naszym gimnazjum.
 • W czerwcu 2009 r. 23 uczniw naszego gimnazjum wraz z nauczycielami Ann? Kanieck?- Iwa?sk? oraz Dominik? Warat wyjecha?o po raz kolejny do Saarlouis. Program wymiany zawiera? mi?dzy innymi zwiedzanie Saarlouis, Saarbrcken oraz Trewiru. Polscy i niemieccy uczniowie zwiedzili muzeum J.S. Bacha w Lipsku oraz ko?ci?, w ktrym Bach  przez wiele lat by? kantorem. Pobyt w Niemczech zako?czy? si? wielkim festynem rodzinnym, zorganizowanym przez goszcz?ce nas rodziny.
 • W maju 2010 r. przyjecha?a do Warszawy grupa 15 uczniw pod opiek? Christine Wind i Andreasa Paul z Gimnazjum im. Roberta gSchumana w Saarlouis. Program pobytu przebiega? pod has?em 200 rocznicy urodzin F. Chopina. Uczestnicy wymiany spacerowali szlakiem ?aweczek Chopinowskich na Starwce, zwiedzili nowoczesne muzeum F. Chopina, muzeum i dom urodzenia F. Chopina w ?elazowej Woli oraz ko?ci?  w Brochowie. Du?ym prze?yciem by? dla grupy niemieckiej spektakl Upir w operze, grany w najstarszym muzycznym teatrze Warszawy ROMA oraz koncert jubileuszowy na zako?czenie sezonu w Filharmonii Narodowej.
 • W maju 2011 roku  nasi uczniowie wraz z nauczycielkami j?zyka niemieckiego Ann? Kanieck?-Iwa?sk? oraz Anet? Kmiecik go?cili po raz czwarty w przepi?knym miasteczku Saarlouis. Program wymiany obejmowa? zwiedzanie kopalni w?gla w Velsen, huty ?elaza w Vlklingen (unikatowe ?wiadectwo historii techniki z prze?omu XIX i XX w.)  oraz wizyt? w Muzeum Gondwana, w ktrym odbyli?my fascynuj?c? podr? w czasie Od wielkiego wybuchu do pierwszych form ?ycia na ziemi. Ponadto uczniowie zwiedzali stolic? landu Saarbrcken i  Muzeum Europejskie w Schengen.  Ostatniego dnia polscy uczniowie wraz ze swoimi niemieckimi rodzinami uczestniczyli w pikniku europejskim. W?rd przygotowanych potraw europejskich znalaz? si? rwnie? polski bigos.
 • Tegoroczna wymiana polsko-niemiecka odb?dzie si? na prze?omie marca i kwietnia 2014 r. Jest to wymiana szczeglna, poniewa? w tym roku obchodzimy jubileusz 10-lecia wsp?pracy z Gimnazjum im. R. Schumana w Saarlouis.

 

W ramach projektu uczestnicy wymiany odb?d? spacer po Warszawie w towarzystwie przewodnika, ktry opowie im o najwa?niejszych miejscach i zabytkach stolicy. Kolejnym punktem programu b?dzie zwiedzanie Zamku Krlewskiego, siedziby Sejmu i Senatu RP oraz  wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Najwa?niejszym punktem wymiany, ktra b?dzie przebiega? pod has?em ?ladami Miko?aja Kopernika, b?dzie wycieczka do Torunia.

W mie?cie Kopernika m?odzie? z Polski i Niemiec b?dzie mia?a okazj? zwiedzi? dom wybitnego astronoma oraz ruiny starego zamku krzy?ackiego. W czasie spaceru po Starym Mie?cie uczniowie b?d? podziwia?  Krzyw? Wie??, Ratusz Miejski i toru?ski Dwr Artusa. Na koniec pobytu w Toruniu uczestnicy wymiany wezm? udzia? w warsztatach kulinarnych i upiek? w?asne pierniczki.

Aneta Kmiecik

 wymianaNiem1 wymianaNiem2 

wymianaNiem3 wymianaNiem4
ROK SZKOLNY 2012/2013


poegnanie lia

 

11 czerwca 2013r. klasa I/2 wraz z nauczycielkami niemieckiego: Pani? Anet? Kmiecik i Pani? Ann? Niewiadomsk?, po?egna?a Native Speakera Pani? Lia Schwaeppe.

Po od?piewaniu "Sto Lat" oraz z?o?eniu ?ycze? przysz?a pora na "s?odk? chwil?", odrobin? wspomnie?, a tak?e polsko-niemieck? konwersacj?. W mi?dzy czasie pojawi?y si? uczennice klasy 1A LO, ktre tak?e chcia?y podzi?kowa? za pomoc w nauce j?zyka.

 Na koniec zabrzmia?y g?o?ne oklaski, wakacyjne ?yczenia, a tak?e symboliczne gesty po?egnalne.

 Serdecznie dzi?kujemy za mo?liwo?? pracy z Pani? Li?. Za trud i ci??k? prac? jak? w?o?y?a w nauczenie Nas czegokolwiek. Za przygotowania do egzaminw, pobyty na lekcjach, a przede wszystkim za mo?liwo?? zrozumienia Naszego do?? ubogiego zasobu s?ownictwa.

 ?yczymy sukcesw w dalszej realizacji planw zawodowych oraz prywatnych.

            Ma?gorzata Lucht I/2

 

DSD 1

 

dsdlogo1Wir gratulieren sehr herzlich zum erfolgreichen Bestehen!

Unsere fnf Besten:

 

            21/24 Punkten              Maciej Liszewski

            20/24 Punkten              Rafa? Kobza

             18/24 Punkten              Natalia Kami?ska, Magda Orzel

                                   17/24 Punkten              Pawe? Cholewi?ski, Oliwia Jankowska,

                                                                      Piotr Kryszkiewicz

                                                                       16/24 Punkten              Weronika Nowakowska 

 Auch allen anderen Schlern, die bestanden haben, einen Herzlichen Glckwunsch!

Rigma Beisse

 

 

AUSTRIACKI DYPLOM J?ZYKA NIEMIECKIEGO

- wyniki egzaminw z j?zyka niemieckiego

certyfikaty niemiecki 2013

 

 Dnia 10 maja 2013 roku 21 uczniw z klas 1/2 i 2/2 przyst?pi?o do mi?dzynarodowego egzaminu z j?zyka niemieckiego na poziomie A1 i A2, ktry odby? si? w Instytucie Austriackim przy ul. Zielnej w Warszawie.

Z przyjemno?ci? informuj?, ?e wszyscy uczniowie zdali egzamin. Uroczyste wr?czenie dyplomw odb?dzie si? podczas uroczysto?ci zako?czenia roku szkolnego.

 Wszystkim uczniom serdecznie gratuluj?!!!

 

 Aneta Kmiecik

Oto szczeg?owe wyniki egzaminw:

 

 

KID1

TitelVorname

Familienname

LV

30 I6

HV

30 I6

SA

15 I4

 

Olga

Khvorostova

30

24

15

 

Piotr

Kruszewski

26

28

13

 

Jan

Pierwo?a

30

30

14

 

Micha?

Bela

28

28

13

 

Maksymilian

Baczewski

30

30

12

 

Ma?gorzata

Lucht

30

28

14

 

Julia

Kami?ska

30

30

15

 

Wiktor

Knop

30

30

13

 

Pawe?

?ucak

26

28

13

 

Micha?

Piegat

28

26

14

 

Mariusz

Czarniewicz

30

24

13

 

Dominik

Szyma?ski

30

18

14

 

Andrzej

Karsznia

26

26

10

 

Bartosz

Dzi?cio?

18

28

13

 

?ukasz

Zaj?czkowski

24

24

10

 

Piotr

Z?ci?ski

14

28

11

 

 

KID2

TitelVorname

Familienname

LV

25 I5

HV

30 I6

SA

15 I3

 

Marcin

Drabot

20

28

14

 

Alicja

Zuziak

20

28

13

 

Anita

Kadej

17

25

12

 

Adrianna

Karczewska

16

24

13

 

Gabriela

Zi?kowska

10

17

9

 

SA

gesamt

MA

gesamt

Punkte

schriftlich

Punkte

gesamt

bestanden

schriftlich

bestanden

mndlich

Note

15

24

69

93

bestanden

bestanden

sehrgut bestanden

13

24

67

91

bestanden

bestanden

sehrgut bestanden

14

24

74

98

bestanden

bestanden

sehrgut bestanden

13

20

69

89

bestanden

bestanden

sehrgut bestanden

12

25

72

97

bestanden

bestanden

sehrgut bestanden

14

22

72

94

bestanden

bestanden

sehrgut bestanden

15

22

75

97

bestanden

bestanden

sehrgut bestanden

13

22

73

95

bestanden

bestanden

sehrgut bestanden

13

23

67

90

bestanden

bestanden

sehrgut bestanden

14

23

68

91

bestanden

bestanden

sehrgut bestanden

13

19

67

86

bestanden

bestanden

gutbestanden

14

22

62

84

bestanden

bestanden

gutbestanden

10

15

62

77

bestanden

bestanden

gutbestanden

13

22

59

81

bestanden

bestanden

gutbestanden

10

13

58

71

bestanden

bestanden

bestanden

11

20

53

73

bestanden

bestanden

bestanden

 

SA

gesamt

MA

gesamt

Punkte

schriftlich

Punkte

gesamt

bestanden

schriftlich

bestanden

mndlich

Note

14

19

62

81

bestanden

bestanden

sehrgut bestanden

13

17

61

78

bestanden

bestanden

gutbestanden

12

19

54

73

bestanden

bestanden

gutbestanden

13

16

53

69

bestanden

bestanden

gutbestanden

9

11

36

47

bestanden

bestanden

bestanden

 

 

 

Ruszy?y przygotowania wycieczki do BERLINA

 

serwetki-papierowe-berlinW czerwcu 2013r. uczniowie naszej szko?y wyjad? na trzydniow? wycieczk? do Berlina.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie najciekawszych miejsc i zabytkw stolicy:

Aleksanderplatz, Weltzeituhr, Rotes Rathaus, Berliner Dom, Unter den Linden, Gendarmenplatz, Brandenburger Tor, Reichstag, Denkmal fr die ermordeten Juden Europas, Checkpoint Charli (Der bekannteste Kontrollpunkt), Berliner Mauer (East Side Gallery ), das Mahnmal "Parlament der Bume", Potsdamer Platz, Tiergarten + Siegessule, Bahnhof ZOO, Kudamm + Gedchtniskirche oraz das Erlebnismuseum "The Story of Berlin".

Po drodze zatrzymamy si? rwnie? w Poczdamie i obejrzymy  Pa?ac Sanssouci i jego przepi?kne ogrody.

Fotorelacja z pobytu w Berlinie ju? wkrtce.

 Aneta Kmiecik


Wyniki ustnego egzaminu DSD 1

             Dnia 10  kwietnia 2013r. w naszej szkole odby? si? ustny egzamin z j?zyka niemieckiego DSD I. Do egzaminu podesz?o 14 uczniw klas trzecich. Uczniowie byli egzaminowani przez p. Rigm? Beisse, p. Anet? Kmiecik, p. Ilon? Hensel oraz p. Ann? Niewiadomsk?.

              Wszyscy uczniowie zdali cz??? ustn? egzaminu z wynikiem na poziomie B1.

              Poni?ej podaj? list? uczniw, ktrzy zdali cz??? ustn? mi?dzynarodowego egzaminu DSD 1:

1.Oliwia Jankowska
2. Elena Karagjozjan
3. Piotr Kryszkiewicz
4. Rafa? Kobza
5. Natalia Kami?ska
6. Ela Kami?ska
7. Weronika Nowakowska
8. Maciej Liszewski
9. Damian Cimochowski
10. Karol Klimek
11. Karol Kimszal
12. Magdalena Orzel
13. Pawe? Cholewi?ski

14. Klaudia Nowasielska

            Serdecznie gratulujemy i czekamy na wyniki cz??ci pisemnej egzaminu.

Aneta Kmiecik

dsd ustnydsd ustny 1

 

Meine Klasse im Wissenschaftszentrum Kopernikus

 

kopernik 1Am 20. Mrz war ich mit meiner Klasse im Kopernikus-Zentrum. Das ist ein Museum ber Wissenschaft, Technik und Physik. Wir machte viele spannende Experimente. Dort waren auch Experimente mit Wasser. Alles war zum Anfassen.

 

Ich und meine Freunde sahen das erste Robboter -Theater in Europa. Wir knnten auch allein Experimente machen. In diesem Zentrum war auch ein Karussell.

Neben dem Eingang war ein groes Pendel. Wir bewunderten die Ausstellungen.

Mir gefiel den Raum mit der optischen Tuschung am besten. Dieses Zentrum ist sehr toll. Jeder kann dorthin gehen und mit Spa lernen.

Katrzyna Wo?niak (Klasa 1A)

kopernik 2kopernik 3kopernik 4


 

Pierwsze koty za p?oty ...

 

 dsd 1dsd 2

 

Dnia 19 marca grupa uczniw z klasy 3/4 przyst?pi?a do cz??ci pisemnej mi?dzynarodowego egzaminu z j?zyka niemieckiego DSD 1.

Nasi uczniowie zmagali si? z zadaniami sprawdzaj?cymi umiej?tno?? rozumienia tekstu pisanego i s?uchanego oraz tworzenia w?asnego tekstu. Wyniki egzaminu poznamy w czerwcu.

Ustna cz??? egzaminu odb?dzie si? 10 kwietnia.

Oto harmonogram egzaminu ustnego DSD1.

 

 

 

Kommission 1

 

 

Kommission 2

 

9:00-9:15 Uhr

 

 

Rafa? Kobza

Thema: Fuball

 

Prferin: Anna Niewiadomska

Prfungsvorsitzende:

Ilona Hensel

 

 

Oliwia Jankowska

Thema: Rap/HipHop

 

Prferin: Aneta Kmiecik

Prfungsvorsitzende:

Rigma Beisse

 

 

9:25-9:40 Uhr

 

 

 

Magdalena Orzel

Thema: Liebe und Freundschaft

 

Prferin: Anna Niewiadomska

Prfungsvorsitzende:

Ilona Hensel

 

 

Natalia Kami?ska

Thema: Japan

 

Prferin: Aneta Kmiecik

Prfungsvorsitzende:

Rigma Beisse

 

9:50-10:05 Uhr

 

 

 

Damian Cimochowski

Thema: Fuball

 

Prferin: Anna Niewiadomska

Prfungsvorsitzende:

Ilona Hensel

 

 

Weronika Nowakowska

Thema: Streetdancing

 

Prferin: Aneta Kmiecik

Prfungsvorsitzende:

Rigma Beisse

 

 

10:15-10:30 Uhr

 

 

 

Karol Kimszal

Thema: Volleyball

 

Prferin: Anna Niewiadomska

Prfungsvorsitzende:

Ilona Hensel

 

 

El?bieta Kami?ska

Thema: Gesellschaftstnze

 

Prferin: Aneta Kmiecik

Prfungsvorsitzende:

Rigma Beisse

 

11:00-11:15 Uhr

 

 

 

Pawe? Cholewi?ski

Thema: Die Bundeswehr

 

Prferin: Anna Niewiadomska

Prfungsvorsitzende:

Rigma Beisse

 

 

Piotr Kryszkiewicz

Thema: Handball

 

Prferin: Aneta Kmiecik

Prfungsvorsitzende:

Ilona Hensel

 

11:25-11:40 Uhr

 

 

 

 

Klaudia Nowasielska

Thema:

Holland in meinen Augen

 

Prferin: Anna Niewiadomska

Prfungsvorsitzende:

Rigma Beisse

 

 

Maciej Liszewski

Thema: Angeln mein Hobby

 

Prferin: Aneta Kmiecik

Prfungsvorsitzende:

Ilona Hensel

 

11:50-12:05 Uhr

 

 

 

 

Elena Karagiosjan

Thema: Gesundheit

 

Prferin: Anna Niewiadomska

Prfungsvorsitzende:

Rigma Beisse

 

 

 

 

 

12:15-12:30 Uhr

 

 

 

 

 

 

Karol Klimek

Thema:

Jugendliche in ihrer Freizeit

 

Pferin: Aneta Kmiecik

Prfungsvorsitzende:

Rigma Beisse

 

 

 

Drodzy uczniowie!!!

Trzymam za was kciuki :)

Aneta Kmiecik

dsd 3dsd 4


 

Egzamin z j?zyka niemieckiego DSD1 tu?, tu?

 

dsdp1dsdp2 

Ju? w najbli?szy wtorek 19 marca 2013 roku czternastu uczniw z klasy niemieckoj?zycznej przyst?pi do cz??ci pisemnej egzaminu DSD1.

 Egzamin b?dzie sk?ada? si? z trzech cz??ci: czytania ze zrozumieniem (Leseverstehen), rozumienia ze s?uchu (Hrverstehen) oraz pisania tekstu (Schriftliche Kommunikation).

Cz??? ustna egzaminu odb?dzie si? 10 kwietnia.

Nasi uczniowie mogli obejrze? symulacj? egzaminu ustnego, ktry odby? si? w naszej szkole 27 lutego. Nasz? szko?? reprezentowa? ucze? klasy 2/2 Marcin Drabot, ktry zda? egzamin ustny na poziomie B1 Europejskiego Systemu opisu kszta?cenia j?zykowego Rady Europy. Marcinowi jeszcze raz serdecznie gratuluj?, natomiast za uczniw klasy 3/4 trzymam mocno kciuki.

 

Aneta Kmiecik

 

DEUTSCH macht Spa warsztaty j?zyka niemieckiego

dwt 1 1dwt 1 2

 

Dnia 21.11.12. mieli?my zaszczyt go?ci? lektora j?zyka niemieckiego Pani? Agnieszk? ??kowsk?,

 

ktra przyjecha?a do nas kolorowym autem z du?? ilo?ci? kolorowych skrzynek pe?nych materia?w do zaj??, upominkw i nagrd. To ona w bardzo ciekawy i niekonwencjonalny sposb poprowadzi?a przez 2,5 godziny warsztaty j?zyka niemieckiego dla uczniw klas pierwszych gimnazjum i liceum.

 

Spotkanie by?o naprawd? udane! Na pocz?tku krtkie zapoznanie, nast?pnie uczniowie pytali swoje kole?anki i kolegw o samopoczucie maj?c przy tym wiele rado?ci.

 

Niezwykle du?o emocji i wra?e? dostarczy?y uczniom zawody w uk?adaniu z wojewdztw i landw mapy Polski i Niemiec. Tak?e ta?ce z balonami, krzy?wki i rebusy robione w grupach sprawi?y uczestnikom du?o przyjemno?ci i frajdy.

 

Wszyscy na koniec zostali obdarowani upominkami z logo Deutsch Wagen Tour i z ogromnym u?miechem pow?drowali do domw uczy? si? nowych s?wek. Bo przecie? po takich zaj?ciach ch?ci i motywacja do nauki j?zyka niemieckiego tylko ro?nie.

 

 Relacj? p.Agnieszki ??kowskiej z wizyty w naszej szkole znajdziecie na stronie projektu:

 

http://blog.goethe.de/deutsch-wagen-tour/archives/2012/11/21.html

dwt 1 3

 

 Aneta Kmiecik

 

 

AUF KLASSENFAHRT
 

Am 18. und 19. Oktober sind wir ins Heilig-Kreuz-Gebirge gefahren. Wir mussten um sieben Uhr mit unseren Koffern vor der Schule sein. Wir sind mit dem Bus gefahren. Die Reise war sehr angenehm und nicht so lang. Auf dem Weg haben wir viele interessante Pltze besichtigt z.B. Die Hhle Raj oder wir sind auf dem Berg ?ysica gewandert. Das war sehr anstrengend, aber der Ausblick war wunderbar. Glcklicherweise war das Wetter auch sehr schn und es hat nicht geregnet. Wir sind ins Feriendorf um 19 Uhr angekommen. Wir waren mde, aber mochten noch nicht ins Bett gehen. Als wir ausgepackt hatten, haben wir ein Lagerfeuer gemacht. Das hat uns viel Spa gemacht. Wir haben die Wrstchen gegessen und einige Leute haben Fuball gespielt. Kurz darauf sind alle in die Disko gegangen. Wir haben sehr viel getanzt und gesungen. Unsere Lehrerinnen haben mit uns gespielt. Wir glauben, sie haben auch Spa gehabt. Nach der Disko sind wir in unsere Zimmer gegangen. Wir haben uns sehr schnell gewaschen, weil das ziemlich schwer war. Unser Zimmer war fr vier Personen. Wir haben uns hingelegt und sollten einschlafen, aber wir wollten uns noch ein bisschen unterhalten. Dieser Tag war so spannend! Schlielich sind wir um ein Uhr eingeschlafen, weil wir frh aufstehen mussten. Am nchsten Tag sind wir um 6 Uhr aufgestanden. Dann mussten wir unsere Koffer einpacken, unser Zimmer aufrumen und die Koffer zu dem Bus bringen. Um halb acht haben wir gefrhstckt. Nach dem Frhstck sind wir zur Hhle Raj gefahren. Dort war es sehr kalt aber interessant. Wir haben auch das Museum von Henryk Sienkiewicz besichtigt. Spter haben wir die Eiche Bartek bewundert. Sie ist der grte Baum in Polen. Um 16 Uhr waren wir im Restaurant frs Mittagessen. Es war lecker. Dieses Restaurant war sehr elegant und gro. Nach dem Mittagessen sind wir zum Reisebus gekommen. Wir haben Musik gehrt, Bcher gelesen und miteinander gesprochen. Unsere letzte Haltestelle war bei McDonald's. Um 19 Uhr waren wir schon in Warschau. Vor der Schule haben auf uns unsere Eltern gewartet. Unsere Klassenfahrt war sehr spannend und lustig.

P. Tr?bi?ska, Z. Romanowska, K. Dzi?cio?, K. Wo?niak (klasa 1A LO)


wycieczka 1ALO1wycieczka 1ALO2

 

 

 

  


 ROK SZKOLNY 2011/2012


Przedmiotowy system oceniania z j?zyka niemieckiego

 

WYNIKI USTNEJ CZ??CI DSD I

Dnia 4 kwietnia 2012 r. w naszej szkole odby? si? egzamin z j?zyka niemieckiego DSD I. Do egzaminu podesz?o 13 uczniw klas trzecich. Wszyscy uczniowie zdali  cz??? ustn? egzaminu. 12 osb z  wynikiem na poziomie B1, 1 osoba na poziomie A2.

Serdecznie gratulujemy i czekamy na wyniki cz??ci pisemnej.

Poni?ej podaj? list? uczniw, ktrzy zdali DSDI , cz??? ustn?:

1.Asenhajmer Edyta
2. Dzi?cio? Kinga
3. Kacperski Piotr
4. Kobyli?ska  Marta
5. Kowalczyk Weronika
6. Krzeczkowski Micha?
7. Mroczek Pawe?
8. Rogalski Daniel
9. Romanowska Zuzanna
10. Tr?bi?ska Patrycja
11. Tucholska Milena
12. Wo?niak Katarzyna
13. Pacholik Paulina

 Anna Kaniecka-Iwa?ska


 

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DSD I

Deutsches Sprachdiplom
Niveaustufe A2/B1
Mndliche Kommunikation


grupa A


Przewodnicz?cy: Tina Flcher
Egzaminator: Anna Kaniecka Iwa?ska
09.15 09.30 Patrycja Tr?bi?ska
09.35 09. 50 Piotr Kacperski
09.55 10.10 Micha? Krzeczkowski
10.30 10.45 Edyta Asenhajmer
10.50 11.05 Marta Kobyli?ska
11.10 11.25 Kinga Dzi?cio?
11.30 11.45 Weronika Kowalczyk


grupa B


Przewodnicz?cy: Ilona Hensel
Egzaminator: Aneta Kmiecik
09.15 09.30 Paulina Pacholik
09.35 09. 50 Pawe? Mroczek
09.55 10.10 Daniel Rogalski
10.30 10.45 Kasia Wo?niak
10.50 11.05 Zuza Romanowska
11.10 11.25 Milena Tucholska


EGZAMIN DSD I

26 marca 2012 r  o godz. 9.00 odb?dzie si? w naszej szkole egzamin pisemny DSD I. Egzamin  zdawa? b?d? uczniowie klasy III/4. Sk?ad komisji egzaminacyjnej w sk?adzie: Christina Flaecher , Anna Kaniecka-Iwa?ska oraz Ilona Haensel i Aneta Kmiecik.

Czas trwania egzaminu:

1. LV- 70 min
2. 10 min przerwa
3. HV- 50 min
4. 10 min przerwa
5. SK - 75 min
6. Zako?czenie egzaminu i zliczenie wynikw

EGZAMIN  USTNY  DSD I

04 kwietnia 2012 r  odb?dzie si? druga, ustna cz??? egzaminu DSD I. Pocz?tek egzaminu zaplanowany jest na godz. 9.30. Egzaminowa? b?d? dwie komisje, w sk?adzie: Ilona Haensel i Aneta Kmiecik, Christina Flaecher i Anna Kaniecka-Iwa?ska.

Uczniowie zdaj?cy: klasa III/ 4.

Poziom egzaminu - B1

Wyniki egzaminu ustnego uczniowie  poznaj? tego samego dnia. Listy zdaj?cych opublikujemy  dwa dni przed planowanym egzaminem.

dsd logoznak ZFA


KID 1, KID 2, ZD i ZDfJ

Szanowni Pa?stwo

       W maju 2012 r. planujemy podej?? do egzaminw na poziomach A1, A2 i B1 w Instytucie Austriackim w Warszawie. Uczniowie, ktrzy zostan? wytypowani dostan? szczeg?ow? informacj?, na jakim poziomie zdaj? egzamin z j?zyka niemieckiego.Nast?pnie nale?y ui?ci? op?at? za egzamin w sekretariacie szko?y, wraz z Pa?stwa pisemn? zgod?. Wszyscy zdaj?cy otrzymaj? mi?dzynarodowe certyfikaty, potwierdzaj?ce znajomo?? j?zyka na danym poziomie.

 

Wszystkie  informacje i szczeg?y oraz listy  uczniw zotana jeszcze podane Pa?stwu na LIBRUSIE.

 WARSZTATY O NIEMCZECH DLA UCZNIW Z NAJLEPSZYMI WYNIKAMI W NAUCE J?ZYKA NIEMIECKIEGO

     W dnia 04 - 06 czerwca 2012 r  sekcja niemiecka planuje warsztaty realioznawcze dotycz?ce Niemiec, na ktrych uczniowie w przyjemny i ciekawy sposb powtrz? lub odkryj? na nowo  wiadomo?ci o Niemczech. Warsztaty poprowadzi Anna Kaniecka - Iwa?ska oraz wolontariuszka Mareike zum Felde.  Skierowane s? do uczniw klas I, II, i III, ktre osiagn??y najlepsze wyniki z j?zyka niemieckiego. Liczba miejsc ograniczona. Szczeg?y podane zostan?  w maju 2012 r.

 


 

WARSZTATY J?ZYKOWE W INSTYTUCIE AUSTRIACKIM W WARSZAWIE

     W dniach 11 - 15 czerwca 2012 r. odb?d? si? warsztaty z  j?zyka niemieckiego, prowadzone przez nauczycieli germanistw z Uniwersytetu Wiede?skiego. Nasi uczniowie przez tydzie? maj? po 5 jednostek lekcyjnych j?zyka niemieckiego i pracuj? w dwch grupach nad dwoma r?nymi projektami: Kultura w Austrii oraz Kulinaria Wiede?skie. Miejsce warsztatw: Instytut Austriacki w Warszawa. Uczniowie, ktrzy znajduj? si? ju? na li?cie  (31 ucznw ZS nr 113) s? zwolnieni w tym czasie z lekcji. Po uko?czeniu warsztatw  ka?dy otrzymuje dyplom.

warsztaty1

warsztaty7warsztaty10-1

 


        Mareike zum FeldeOd ko?ca wrze?nia 2011 r  w ZS nr 113 mamy  wolontariuszk? z Niemiec -  Mareike zum Felde. Mareike czynnie uczestniczy we wszystkich lekcjach j?zyka niemieckiego. Jest dla szko?y cenna ze wzgl?du na jej pochodzenie i do?wiadczenie. Mo?liwo?? rozmowy w j?zyku niemieckim, a tak?e angielskim nasi uczniowie wykorzystuj? rwnie? na przerwach. Lekcje wzbogacone zosta?y elementem autentyczno?ci, a nauczyciele maj? nieocenion? pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji.  Mareike zum Felde  zostanie u nas do ko?ca czerwca 2012 r. 

 

 

 


 SUKCESY UCZNIW Z KLASY DSD 1


Ju? po raz drugi grupa uczniw naszej szko?y przyst?pi?a do egzaminu j?zykowego DSD 1. Mi?o mi poinformowa?, ?e 5 uczniw z klasy 3/4: Pawe? Mroczek, Micha? Krzeczkowski, Edyta Asenhajmer, Paulina Pacholik oraz Patrycja Tr?bi?ska uzyska?o potwierdzenie swojej znajomo?ci j?zyka niemieckiego na poziomie A2.

Szczeglnie gor?co gratuluj? Weronice Kowalczyk, Zuzannie Romanowskiej, Piotrowi Kacperskiemu, Danielowi Rogalskiemu, Milenie Tucholskiej, Marcie Kobyli?skiej, Katarzynie Wo?niak i Kindze Dzi?cio?, ktrzy uzyskali najwy?sze wyniki, a ich umiej?tno?ci j?zykowe w zakresie wszystkich czterech sprawno?ci j?zykowych ocenione zosta?y na poziomie B1.

Uroczyste wr?czenie dyplomw DSD 1 odby?o si? podczas zako?czenia roku szkolnego 2011/2012. Wszystkim serdecznie gratuluj? i ?ycz? dalszych sukcesw!

Aneta Kmiecik

DSD 1

DSD 1. 02
ROK SZKONY 2010/2011


POLSKO - NIEMIECKA MI?DZYSZKOLNA WYMIANA M?ODZIE?Y 
08.05.2011-15.05.2011 r. WARSZAWA - SAARLOUIS

Justyna Przyborowska
(wyjazd 8 maja 2011)

O godzinie 4:00 pi?tna?cioro uczniw z klas pierwszych i drugich z naszej szko?y wyruszy?o do Saarlouis na wymian? uczniowsk?. Niestety pocz?tek nie by? a? tak przyjemny jak chcieli?my, pogoda nie napawa?a optymizmem. Podr? zacz??a si? spod naszej szko?y. Pocz?tkowo nasza grupa rozpocz??a jazd? od rozmw, s?uchania muzyki i ?piewu, lecz po godzinie zacz?li?my usypia?. Przyczyni?y si? do tego padaj?cy deszcz, niskie ci?nienie oraz nieprzespana noc.
Gdy tylko wjechali?my do Niemiec, zobaczyli?my du?e ilo?ci wiatrakw stoj?cych na polach obsianych rzepakiem. Ko?o godziny 18:00 zm?czenie by?o widoczne na twarzach wszystkich podr?nych. Byli?my rwnie? lekko znudzeni, a d?uga i monotonna autostrada nie u?atwia?a nam podr?y. Wiadomo??, ?e oko?o godziny 21:00 znale?li?my si? w okolicach Saarlouis spowodowa?a o?ywienie w?rd jad?cych. Byli?my szcz??liwi, ?e po tylu godzinach byli?my na miejscu. Bardzo du?o rado?ci dostarczy? nam widok rodzin oczekuj?cych na nasz przyjazd. Po znalezieniu swojej rodziny ka?dy z nas zabra? swoje rzeczy i pojecha? do domu by odpocz?? po tak mecz?cym dniu. Oko?o godziny 22:30 wszyscy spokojnie i bezpiecznie znale?li si? w nowych domach.

Kasia Wo?niak
(poniedzia?ek 9 maja 2011)

Polacy uczestnicz?cy w wymianie obudzili si? w nowych niemieckich domach. Po zjedzeniu ?niadania ze swoj? rodzin? wszyscy ruszyli do szko?y na zbirk?. Kiedy si? ju? spotkali?my, nauczyciele rozdali nam karty pracy na temat miasta w ktrym si? znajdowali?my i wyznaczyli czas na ich zrobienie. Ka?da grupa mi?o sp?dzi?a czas rozwi?zuj?c zadania i zwiedzaj?c miasto. Kiedy wszyscy ponownie si? spotkali, ruszyli?my do muzeum Ludwika, by zwiedzi? wystaw? s?ynnego niemieckiego karykaturzysty Friedricha Waechtera. Nasz przewodnik Thomas rozmawia? z nami, pokazywa? i opisywa? nam jego grafiki. Nast?pnie mieli?my workshop w ogrodzie muzeum. Ka?dy musia? narysowa? karykatur?, ktr? sam wymy?li? i opisa? j? zarwno w j?zyku polskim jak i niemieckim. Gdy wrcili?my pod szko??, ka?dy z nas wraz ze swoim partnerem mg? sp?dzi? czas wolny na w?asny sposb.

Weronika Kowalczyk.
(wtorek 10 maja 2011)

Dzi? musieli?my za?o?y? bardzo wygodne buty, poniewa? mieli?my w planach du?o miejsc do zwiedzenia. Pierwszym punktem naszej podr?y by? wyjazd do kopalni w?gla w Velsen. Gdy dojechali?my na miejsce, obejrzeli?my film, na ktrym mo?na by?o zobaczy? m. in. konstrukcj? ca?ej kopalni, czy maszyny grnicze u?ywane do pracy. Nast?pnie dostali?my do ubrania specjalne , be?owe stroje zapinane na z?ote guziki oraz bia?e kaski. Po zrobieniu kilku zdj??, zapoznali?my si? z przewodnikiem i zaraz po tym udali?my si? na przeja?d?k? kolejk?, ktrej to grnicy u?ywaj? do szybkiego przemieszczania si? po terenie kopalni. Przewodnik, ktry nas oprowadza?, opowiada? wszystkim, jak ci??ka i niebezpieczna jest ich praca. Dowiedzieli?my si?, ?e do podziemi musi by? doprowadzana odpowiednia ilo?? tlenu, gdy? dzi?ki temu zmniejsza si? prawdopodobie?stwo uduszenia si?. Ogl?dali?my maszyny, ktrych ci??ar osi?ga? nawet 20 ton ! Niektre z nich obs?uguje si? r?cznie, o czym mogli?my si? przekona? samodzielnie. Okaza?o si?, ?e nie jest to jednak ?atwa praca. Grnicze sprz?ty maj? tak?e oryginalne nazwy i g?wnie s? one porwnywalne do nazw zwierz?t.
Drugi punkt programu to strza? w dziesi?tk?. Wybrali?my si? do przepi?knie zbudowanego parku dinozaurw. Wchodz?c do ?rodka mo?na by?o poczu? si? jak robaczek. Eksponaty by?y wykonane w skali 1:1, a jak wiadomo, wi?kszo?? dinozaurw nie by?a wcale taka ma?a... W centrum pomieszczenia sta? ogromny szkielet jednego z pradawnych stworze?. Zrobili?my par? wsplnych zdj?? na jego tle i przeszli?my do kolejnego pomieszczenia. Prze?ywali?my histori? ziemi. Mieli?my te? okazj? obejrze? dwa filmy, w tym jeden w wersji 4D. Dotykali?my dinozaurw zrobionych z materia?u przypominaj?cego ich prawdziw?, chropowat? skr?. Zm?czeni, ale szcz??liwi wrcili?my do Saarlouis autokarem, gdzie rozeszli?my si? do domw, aby sp?dzi? mi?e popo?udnie z naszymi niemieckimi rodzinami.

(?roda 11 maja 2011)

Tego dnia o godzinie 9.00 wyjechali?my do Saarbuecken, gdzie zwiedzili?my starwk?. Znajdowa?y si? tam: muzeum historii rocka, galerie, restauracje, puby oraz wiele sklepw. Miasto zachwyci?o nas swym urokiem. Zrobili?my sobie wsplne zdj?cie, wi?c mamy ?adn? pami?tk?. O godzinie 13.15 mieli?my zbirk?. Nast?pnie pojechali?my na w?drwk? do prastarego lasu. Mieli?my przewodnika, ktry chodzi? po lesie boso. Poznawali?my ro?liny, m.in. takie, ktre smakuj? jak czosnek. Widzieli?my zwierz?ta mieszkaj?ce w le?nych jeziorkach. W?drowali?my ok. 4 godziny. Po d?ugiej wyprawie udali?my si? na wsplnego grilla. By?a kie?basa czerwona, kie?basa z serem, kie?basa bia?a i karkwka. Jedzenie by?o pyszne. O godzinie 20.00 przyjecha? po nas autobus i wrcili?my do domu.

Marta Kobyli?ka
(czwartek 12 maja 2011)

O godzinie 8.45 zebrali?my si? pod Gimnazjum Roberta Schumana w Saarlouis. Czekali?my na autokar, ktry mia? zawie?? nas do Schengen w Luksemburgu. O godzinie 9.00 autokar by? ju? gotowy do odjazdu, ale my ci?gle czekali?my na Weronik? i Rubi. Zjawi?y si? one par? minut po dziewi?tej, wi?c ju? w pe?nym sk?adzie byli?my gotowi do dojazdu. Podr? by?a bardzo krtka, bo ju? nieca?e 50 minut p?niej byli?my na miejscu. Schengen to ma?a miejscowo?? znana z tego, ?e zosta?a tu podpisana umowa, ktra umo?liwia nam podr?owanie po Europie bez paszportw. Na cze?? podpisania tej?e umowy postawiono tam pomnik. Przed muzeum w Schengen znajduje si? fragment muru Berli?skiego, pomnik z gwiazdami z br?zu, oraz wmurowane w chodnik tablice z nazwami pa?stw nale??cych do strefy Schengen. Samo muzeum jest bardzo ma?e, ale za to bardzo interesuj?ce. Mogli?my sobie wyrobi? na miejscu prowizoryczny paszport z Schengen z naszym zdj?ciem. Wpisali?my si? tak?e do Ksi?gi Go?ci. Z muzeum wyszli?my oko?o godziny 12.00. W drodze powrotnej zwiedzili?my punkt widokowy Saarschleife. Na podziwianiu widokw i robieniu zdj?? up?yn??o nam ponad p? godziny. Oko?o godziny 16.00 byli?my ju? znowu pod Gimnazjum w Saarlouis, sk?d rozeszli?my si? do domw. Reszt? dnia niektrzy sp?dzili w domach, powoli szykuj?c si? do wyjazdu, a inni udali si? na ostatnie zakupowe szale?stwo w centrum Saarlouis.

(pi?tek 13 maja 2011)

W pi?tek 13 maja spotkali?my si? o godzinie 9.00 pod szko??, sk?d pojechali?my zwiedza? ogromn? hut? ?elaza, zwan? tak?e katedr? przemys?u. Obejrzeli?my wiele ogromnych maszyn i krtki film, dotycz?cy jej historii. Zwiedzili?my niesamowit? wystaw? graffiti. O godzinie 13.00 wyruszyli?my do szko?y. Gdy ju? dotarli?my na miejsce, mieli?my czas na spakowanie swoich rzeczy i na ma?e zakupy. O godzinie 19.00 spotkali?my si? wszyscy z naszymi niemieckimi rodzinami w szkole. Przygotowali?my potrawy kuchni unii europejskiej. Odby? si? tak?e quiz europejski, podczas ktrego u?o?yli?my map? Europy oraz zdobyli?my du?o nowych informacji o krajach Unii Europejskiej. Oko?o godziny 21.00 po?egnali?my si? i wszyscy wrcili?my do swoich domw.

(sobota 14 maja 2011)

Wyjechali?my z Saarlouis z samego rana. Do Warszawy dotarli?my cali i zdrowi kilkana?cie minut po p?nocy.

wymiana20pol-niem11


Co to jest DSD?

DSD (Deutsches Sprachdiplom) rodzaj certyfikatu po?wiadczaj?cego znajmo?? j?zyka niemieckiego, do ktrego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (KMK).
Egzaminy na DSD s? przeprowadzane w szko?ach gimnazjalnych i w ?rednich w klasie maturalnej. Ich poziom, w skali trudno?ci egzaminw, okre?la si? na dzie? dzisiejszy na A2/B1 i B2/C1, z czego wynika, ?e egzamin DSD II jest niemieckim odpowiednikiem egzaminu CAE z Cambridge. Do egzaminu podchodzi si? bez konieczno?ci uiszczania jakiejkolwiek op?aty, o ile zdaje si? go grupowo.
Wcze?niej egzamin uwa?a?o si? za zdany tylko wwczas, gdy uczestnik osi?gn?? co najmniej 30% z ka?dej cz??ci egzaminu, a ??czny wynik egzaminu przekroczy? 60%. W 2007 formu?a zosta?a zrewolucjonizowana i obowi?zuje do dzi?: osoby, ktre osi?gn? co najmniej 30% z ka?dej cz??ci, ale nie przekrocz? 60% ze wszystkich cz??ci, otrzymuj? certyfikat DSD B2, natomiast osoby, ktre zda?y go wed?ug wcze?niejszych warunkw: DSD C1.

Obecny przebieg egzaminu:
Egzamin sk?ada si? z dwch cz??ci ustnej i pisemnej.

Cz??? ustna sk?ada si? z:
* prezentacji tematu (z zakresu kultury, sztuki itd.), przygotowanego przez zdaj?cego;
* przygotowania 3-5-minutowego referatu na temat, ktry zostaje przydzielony ju? w trakcie egzaminu (zdaj?cy ma dwadzie?cia minut na przygotowanie si? do niego).

Cz??? pisemna sk?ada si? z:
* rozumienia tekstu czytanego zdaj?cy musi odpowiedzie? na pytania dotycz?ce podanego tekstu (?adne zadanie nie jest zadaniem otwartym);
* rozumienia ze s?uchu zdaj?cy odpowiada na pytania zwi?zane z nagranym i ods?uchiwanym jedno- lub dwukrotnie tekstem;
* napisania tekstu.

oprac. Anna Kaniecka - Iwa?ska


IX OGLNOPOLKI KONKURS J?ZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTW

W pi?tek, 19 listopada 2010 r. odby? si? etap szkolny Oglnopolskiego Konkursu J?zyka Niemieckiego dla gimnazjalistw.
Celem konkursu by?o: motywowanie uczniw do uczenia si? j?zyka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy, podnoszenie poziomu umiej?tno?ci j?zykowych m?odzie?y, zainteresowanie uczniw kultur? niemieckiego obszaru j?zykowego oraz pog??bianie wiedzy w tym zakresie, kszta?towanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodw, ich kultury i j?zyka.
W konkursie uczestniczy?o 16 uczniw z klas 1/4, 2/4 i 3/4. Do etapu regionalnego zakwalifikowa?y si?: Alicja Foch oraz Anna Macias z klasy 3/4.
Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw!


Koordynator etapu szkolnego
Aneta Kmiecik


"DEUTSCHLAND FR ANFNGER"

"NIEMCY DLA POCZATKUJACYCH" CZYLI NIEMCY W INTERAKTYWNEJ PIGU?CE

NIEMCY20W20PIGC393C581CE1Dnia 28 wrze?nia uczniowie z klasy 2/4 uczestniczyli w interaktywnej wystawie Niemcy dla pocz?tkuj?cych, ktra z humorem przedstawia histori? naszych zachodnich s?siadw od A do Z. Prezentowana ekspozycja przy pomocy 26 przestrzennych liter ilustruje wsp?czesn? Republik? Federaln? Niemiec. Natomiast litery alfabetu symbolizuj? r?ne zagadnienia typowe dla niemieckiej kultury, na przyk?ad A jak Arbeit (praca), "B" jak "Brauchtum" (Obyczaje), "G" jak "Gemutlichkaeit" (Przytulno??) , "V"jak "Verein" (Stowarzyszenie) oraz "Z" jak "Zukunft" (Przysz?o??). Dla uczniw naszej szko?y by?a to niezapomniana lekcja historii w j?zyku niemieckim.
Wi?cej informacji na stronie: www.goethe.de

Aneta Kmiecik

niemiecki20w20pigC3B3C582ce11 niemcy20w20pigC3B3C582ce21


J?ZYKI INTEGRUJ?!

EUROPEJSKI DZIE? J?ZYKW OBCYCH W WARSZAWIE

edj20101R?norodno?? j?zykowa, wieloj?zyczno?? i nauka j?zykw obcych przez ca?e ?ycie: to najwa?niejsze przes?anie w Europie ka?dego 26 wrze?nia, w dniu og?oszonym przez Rad? Europy Europejskim Dniem J?zykw. Dnia 27 wrze?nia 2010 roku uczniowie z klas 2 /4 i 3 /4 pod opiek? nauczycieli j?zyka niemieckiego udali si? na dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego, aby aktywnie uczestniczy? w obchodach tego ?wi?ta. M?odzie? z naszego gimnazjum wzi??a udzia? w warsztatach j?zyka niemieckiego Niemiecki slang zorganizowanych przez Instytut Austriacki oraz w pokazowych lekcjach j?zyka niemieckiego w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour. W przerwach mi?dzy zaj?ciami uczniowie ogl?dali wyst?py grup muzycznych, tanecznych i teatralnych np. sztuk? w j?zyku niemieckim Ich und du/Der Zug zur Freundschaft przygotowan? przez Gimnazjum nr 11 w Warszawie. Ponadto uczniowie zapoznali si? z ofert? kursw j?zykowych i europejskich programw edukacyjnych oraz otrzymali bezp?atne materia?y promocyjne na stoiskach organizatorw. Relacja z naszego udzia?u w projekcie znalaz?a si? rwnie? w blogu Deutsch-Wagen-Tour. Przeczytaj koniecznie! blog.goethe.de/deutsch-wagen-tour/archives/P8.html

Koordynator: Aneta Kmiecik

DJO20101 EDJ31


IX OGLNOPOLSKI KONKURS J?ZYKA
NIEMIECKIEGO
dla Gimnazjalistw

Konkurs sk?ada si? z trzech etapw: szkolnego, regionalnego, wojewdzkiego i oglnopolskiego.
Zakres wymaganej wiedzy i umiej?tno?ci: Uczniowie przyst?puj?cy do konkursu powinni wykazywa? si? znajomo?ci? j?zyka niemieckiego na poziomie A 2 wg europejskich osi?gni?? j?zykowych zalecanych przez Rad? Europy i wiedz? o krajach niemieckiego obszaru j?zykowego.
Terminy poszczeglnych etapw:
Etap szkolny - 19 listopada 2010 r. (pi?tek)
Etap regionalny - 08 stycznia 2011 r.
Etap wojewdzki - 19 marca 2011 r.
Etap oglnopolski 20 marca 2010 r. (niedziela)
Uczestnicy etapu regionalnego otrzymaj? za?wiadczenia o uczestnictwie a laureatw etapu wojewdzkiego i oglnopolskiego czekaj? nagrody i wyr?nienia.

koordynator konkursu: Aneta Kmiecik


plakat krok_po_kroku1

Wyniki ustnego egzaminu DSD 1

 

 

            Dnia 10  kwietnia 2013r. w naszej szkole odby? si? ustny egzamin z j?zyka niemieckiego DSD I. Do egzaminu podesz?o 14 uczniw klas trzecich. Uczniowie byli egzaminowani przez p. Rigm? Beisse, p. Anet? Kmiecik, p. Ilon? Hensel oraz p. Ann? Niewiadomsk?.

Wszyscy uczniowie zdali cz??? ustn? egzaminu z wynikiem na poziomie B1.

 

Poni?ej podaj? list? uczniw, ktrzy zdali cz??? ustn? mi?dzynarodowego egzaminu DSD 1:

1.Oliwia Jankowska
2. Elena Karagjozjan
3. Piotr Kryszkiewicz
4. Rafa? Kobza
5. Natalia Kami?ska
6. Ela Kami?ska
7. Weronika Nowakowska
8. Maciej Liszewski
9. Damian Cimochowski
10. Karol Klimek
11. Karol Kimszal
12. Magdalena Orzel
13. Pawe? Cholewi?ski

14. Klaudia Nowasielska

 

Serdecznie gratulujemy i czekamy na wyniki cz??ci pisemnej egzaminu.

Aneta Kmiecik

 


Schleraustausch Saarlouis mit Warschau

 

Letzte Woche Sonntag war es dann soweit. 15 Schler aus Saarlouis, dem Saarland und 15 Schler unserer Schule, standen am Warschauer Zentralbahnhof um am Austauschprogramm teilzunehmen. Es war eine groe Freude und Aufregung endlich die Gste kennenzulernen. Den Abend verbrachten die Schler gemeinsam in den Familien.

Am Montag lernten wir uns bei einem gemeinsamen Frhstck besser kennen und zeigten den Austauschpartnern unsere Schule. Danach machten wir eine Stadtfhrung durch die Warschauer Altstadt und besichtigten nachmittags den Sejm, was sehr interessant war.

Am Dienstag waren wir zu einer Fhrung durch das Warschauer Knigsschloss angemeldet die uns auch sehr gefiel. Wir hatten tolles Wetter und beschlossen deshalb eine Mittagspause im Multimedialen Springbrunnenpark zu machen. Spter spazierten wir am Weichselboulevard entlang bis zu den Dachgrten der Warschauer Universitt. Die Grten waren wirklich toll und nicht nur die Saarlnder waren ihnen sehr angetan.

Am Mittwoch und Donnerstag machten wir einen Ausflug nach Tschenstochau um uns den Berg Jasna Gora anzusehen. Dort hatten wir eine kurze Fhrung und fuhren am Mittag nach Tarnowskie Gory in das Silberbergwerk. Das Highlight des Tages war die Boots- und Zugfahrt. In unserem Hotel fielen wir am Abend alle erschpft in unsere Betten.

Am Donnerstag hie es nun frh aufstehen um den Tag in Krakau zu verbringen. Wir machten dort viele Fotos und hatten eine tolle Stadtfhrung, so dass wir alle wichtigsten Sehenswrdigkeiten und ihre Geschichte kennenlernten.

Nach etwas Freizeit und einem leckeren Mittagessen mussten wir auch schon unsere Rckfahrt antreten. Als wir abends ankamen, wurden die Kinder von den Eltern abgeholt. Alle waren von diesem tollen Ausflug sehr begeistert und zufrieden.

Am Freitagmorgen, trafen wir uns in der Schule und versuchten auf Plakaten die vergangenen Tage auf Deutsch und auf Polnisch, zusammenzufassen.

Spter ging es zum Landesfinale von Jugend debattiert welches wir gespannt verfolgten. Nach einer kleinen Strkung folgte dann die Rckfahrt mit der Metro und anschlieender Freizeit, die die Kinder nutzen konnten um sich schick zu machen. Denn am Abend waren wir zum Gymnasialball der dritten Klassen eingeladen. Das war ein sehr gelungener letzter Abend.

Am nchsten morgen fuhren unsere Gste sehr frh los und der Abschied fiel uns allen alles andere als leicht. In der kurzen Zeit haben sich wirklich enge Freundschaften gebildet und umso mehr freuen sich alle, sich im nchsten Jahr wiederzusehen.

Alles in allem war das ein toller Austausch, den nicht nur ich sehr sehr lange in Erinnerungen behalten werde. Die Schler haben sich unglaublich gut verstanden und waren eine sehr angenehme Gruppe.
Es ist etwas Besonderes so eine tolle Partnerschule im Saarland zu haben und am Austausch mitzumachen.
Bis zum nchsten Jahr in Saarlouis! :)