Rok szkolny 1999/2000

1.09.1999 – powstanie Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Warszawie. Akt założycielski – Uchwała Nr VI/67/99 Rady Gminy Warszawa Targówek z 11 III 1999 roku.
9.09.1999 – Uroczyste Ślubowane klas I.

Rok szkolny 2000/2001

05.10.2000 – Zorganizowanie pierwszych wyborów prezydenckich.
3.04.2001 - I miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie Języka Angielskiego.
25.04.2001 - Ukazanie się artykułu dotyczącego naszego Gimnazjum w „Nowej Gazecie Praskiej” (tytuł artykułu – „Dwójka po lekcjach”).
12.05.2001 – Udział uczniów naszego Gimnazjum w debacie senackiej.
31.05.2001 – Uczestnictwo uczniów w odsłonięciu Tablicy Pamiątkowej poświęconej Armii Krajowej.
1.06.2001 – Zorganizowanie w szkole Dnia Europejskiego. Temat przewodni – Francja.

Rok szkolny 2001/2002

1.09.2001 – Początek realizacji programu klasy europejskiej, wprowadzenie indeksu gimnazjalisty oraz stroju z logo szkoły.
16.10.2001 – Pierwszy próbny egzamin gimnazjalny w naszej szkole.
6.11.2001 – Wizyta w naszej szkole uczniów z Kamieńca Podolskiego i Gródka.
12.11.2001 – Konferencja z udziałem naszych uczniów, uczniów ze szkoły francuskiej i niemieckiej oraz Burmistrza Targówka, która odbyła się w naszej szkole. Temat: „Życie szkolne i formy spędzania czasu wolnego”.
24.11.2001 – Nadanie Publicznemu Gimnazjum Nr 2 Imienia Roberta Schumana – Uchwała XLIIII/451/01 Rady Gminy Warszawa Targówek z dnia 26 X 2001.
2.02-6.02.2002 – Wizyta delegacji nauczycieli z Limoges (Francja) w naszej szkole w celu nawiązania współpracy.
04.05.2001 – Pierwszy egzamin gimnazjalny.
09.05.2002 – Udział w paradzie Schumana, zwycięstwo naszych uczniów w konkursie na temat Unii Europejskiej, występ kabaretu „Pinezka” z przedstawieniami „Mit o Europie” i „Przystanek Targówek, przystanek Europa”.
24.05.2002 – Wizyta uczniów z Lomoges w naszym Gimnazjum, realizacja I projektu w ramach programu Socrates Comenius „Co dalej z tym śmieciem?”
29.05.2002 – Dzień Tolerancji w naszej szkole zorganizowany przez kółko edukacji europejskiej i obywatelskiej.
14.06.2002 – Pierwszy Bal Gimnazjalny klas III.

Rok szkolny 2002/2003

1.10.2002 – Wyjazd uczniów naszej szkoły do Limoges w ramach międzyszkolnej wymiany.
12.2002 – 01.2003 – Realizacja projektu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”.
02.2003 – Udział naszych uczniów w promocji znaczka unijnego wydanego przez Pocztę Polską.
26.04.2003 – Szkolny Festiwal Nauki.
6.05 - 19.05.2003 – Druga wizyta uczniów i nauczycieli z Limoges w Warszawie.
10.05.2003 – Wspólny udział w Paradzie Schumana z grupą uczniów z Francji.
25.05.2003 – Wizyta Stefena Müllera w naszej szkole w ramach akcji Gazety Wyborczej.
30.05.2003 – Referendum Europejskie w ramach projektu ‘’Młodzi głosują’’ oraz szkolna debata przedreferendalna „Szanse i zagrożenia dla Polski związane z wstąpieniem do Unii Europejskiej”.
2.06.2003 – Udział naszych uczniów i nauczycieli w promocji książki Roberta Schumana ,,Dla Europy’’ zorganizowanej przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.
8.06 - 11.06.2003 – Seminarium uczniowskie w ramach programu ,,Globe’’.
9.06 - 13.06.2003 – Warsztaty w języku niemieckim w naszej szkole z udziałem studentów i wolontariuszy z Austrii.
06.2003 – Udział uczniów w projekcie „Młodzi w Unii Europejskiej”.

Rok szkolny 2003/2004

17.09 - 2.10.2003 – Pobyt naszych uczniów w Limoges we Francji.
10.2003 – Otrzymanie tytułu „Szkoła z klasą”.
2.03 - 19.03.2004 – Projekt edukacyjno – językowy ,,Polska i Szwajcaria w Europie’’- Trogen (Szwajcaria).
23.03.2004 – Udział w projekcie ,,Dzień Wiosny w Europie’’ koordynowanym przez Europejską Szkolną Sieć Internetową działającą przy Komisji Europejskiej.
04.2004 – Udział uczniów w obradach Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego.
12.05.2004 – Koncert europejski „Trans Europa, czyli Polsk(a)ie wędrówki nie tylko coolinarne” z okazji przystąpienia Polski do UE zorganizowany we współpracy z Teatrem Rampa.
31.05.2004 - 4.06.2004 – Warsztaty językowe w naszej szkole ,,Kultura młodzieżowa w Austrii” – zakończenie Roku Austriackiego.

Rok szkolny 2004/2005

01.09.2004 – Zmiana nazwy i numeru gimnazjum na Gimnazjum Nr 142 - Uchwała XXX/639/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 V 2004.
18.09.2004 – Wizyta młodzieży ze szkoły na Białorusi.
9.10 - 23.10.2004 – Wizyta grupy uczniów z Gimnazjum Beaupeyrat w Limoges w naszej szkole w ramach programu Scrates Erasmus – realizacja drugiego już projektu językowego „Woda i jej zastosowanie w środowisku”.
24.10 - 30.10 – Pierwsza wymiana młodzieży gimnazjum w Saarlouis w Niemczech.
11.02.2005 – Mistrzostwa Warszawy w piłce ręcznej chłopców – II miejsce.
02.03.2005 – Udział uczniów w debacie o konstytucji europejskiej w Liceum Społecznym im. Sendzonga Wielkiego.
16.03.2005 – Udział w akcji ,,Adopcja na Odległość’’- wsparcie ofiar tsunami.
05.2005 – Udział uczniów w Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Francuskiej oraz Konkursie Piosenki Francuskiej.
8.05.2005 – Występ chóru Gimnazjum 142 podczas XII Polskich Spotkań Europejskich.
27.05 - 4.06.2005 – Wizyta uczniów z Robert-Schuman - Gymnasium z miejscowości Saarlouis w Niemczech, podpisanie dokumentu o współpracy i partnerstwie przez polską i niemiecką stronę.
28.05 – 11.06.2005 – Wizyta naszych uczniów w Limoges.