NAUCZYCIELE UCZĄCY W CXXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA

ROK SZKOLNY 2018/2019

Dyrektor:

 
Jolanta Kaczmara


Zastępca dyrektora:

Joanna Krawczyk


Język polski 

Ewa Jaszczur

Joanna Krawczyk

Kamila Modzelewska

Michał Nadarzyński

Dominik Zuziak 


Matematyka 


Ewa Balcerak

Urszula Mazur

Marta Rajter


Historia


Marzena Romanowska

Michał Szwedo

Wioletta Wakuła


Geografia


Anna Kornecka

Joanna Ogrodzka


Biologia 


Marta Kolczyńska

Katarzyna Korjat

Aleksandra Wieliczko


Chemia


Hanna Materna

Rafał Stężycki


 Fizyka


Hanna Materna 

Lucyna Szymańska


Informatyka 


Urszula Nakielska

Anna SkoniecznaTechnika 

 

Mirosław Bruzik

WOS 


Marzena Romanowska

Michał Szwedo


Język angielski 


Anna Jakacka

Tadeusz Jaworski

Aneta Krzyszczuk

Anna Kornecka

Joanna Ogrodzka

Aleksandra Wieliczko


Język francuski 


Urszula Nakielska

Agata Romska

Aleksandra Wieliczko

Język niemiecki 


Aneta Kmiecik

Katarzyna Korjat

Anna Kornecka


Wychowanie fizyczne 


Jacek Baczkura

Marta Rosa - Dworniczuk

Renata Jaros

Andrzej Kamiński

Wioletta Marczewska


Filozofia


Bartosz Karpiński


Przedmioty artystyczne

Magdalena Jesionek


Koordynator edukacji ekologicznej

 

Jadwiga Poznańska

 

Religia 


Aneta Frączak

ks. Robert Hodyna


Wiedza o kulturze


Anna Magdziak


Wychowanie do życia w rodzinie 


Kamila Modzelewska

 

Pedagog/ Psycholog


Kamil Szpak

Ewa Weremczuk

Małgorzata Radzikowska


Biblioteka

 

Ewa Jaszczur 

 Joanna Krawczyk