NAUCZYCIELE UCZ?CY W CXXXVII LICEUM OGLNOKSZTA?C?CYM Z ODDZIA?AMI DWUJ?ZYCZNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA

ROK SZKOLNY 2018/2019

Dyrektor:

 
Jolanta Kaczmara


Zast?pca dyrektora:

Joanna Krawczyk


J?zyk polski 

Ewa Jaszczur

Joanna Krawczyk

Kamila Modzelewska

Micha? Nadarzy?ski

Dominik Zuziak 


Matematyka 


Ewa Balcerak

Urszula Mazur

Marta Rajter


Historia


Marzena Romanowska

Micha? Szwedo

Wioletta Waku?a


Geografia


Anna Kornecka

Joanna Ogrodzka


Biologia 


Marta Kolczy?ska

Katarzyna Korjat

Aleksandra Wieliczko


Chemia


Hanna Materna

Rafa? St??ycki


 Fizyka


Hanna Materna 

Lucyna Szyma?ska


Informatyka 


Urszula Nakielska

Anna SkoniecznaTechnika 

 

Miros?aw Bruzik

WOS 


Marzena Romanowska

Micha? Szwedo


J?zyk angielski 


Anna Jakacka

Tadeusz Jaworski

Aneta Krzyszczuk

Anna Kornecka

Joanna Ogrodzka

Aleksandra Wieliczko


J?zyk francuski 


Urszula Nakielska

Agata Romska

Aleksandra Wieliczko

J?zyk niemiecki 


Aneta Kmiecik

Katarzyna Korjat

Anna Kornecka


Wychowanie fizyczne 


Jacek Baczkura

Marta Rosa - Dworniczuk

Renata Jaros

Andrzej Kami?ski

Wioletta Marczewska


Filozofia


Bartosz Karpi?ski


Przedmioty artystyczne

Magdalena Jesionek


Koordynator edukacji ekologicznej

 

Jadwiga Pozna?ska

 

Religia 


Aneta Fr?czak

ks. Robert Hodyna


Wiedza o kulturze


Anna Magdziak


Wychowanie do ?ycia w rodzinie 


Kamila Modzelewska

 

Pedagog/ Psycholog


Kamil Szpak

Ewa Weremczuk

Ma?gorzata Radzikowska


Biblioteka

 

Ewa Jaszczur 

 Joanna Krawczyk