Lekcja angielskiego

Pod koniec lutego 2018r. w naszej szkole miała miejsce ciekawa i oryginalna lekcja w klasie II/1 z języka angielskiego, która odbyła się w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. Mieliśmy możliwość wysłuchania prezentacji anglojęzycznej o Ziemi, o zagrożeniach klimatycznych oraz sposobów ich rozwiązania. Prezentacja przykuła naszą uwagę, ale największą furorę zrobiła piosenka „ W moim magicznym domu…”.

lekcja po angielsku1lekcja po angielsku2lekcja po angielsku3

 

 

Edukacyjne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii  (ECOŹE) objęte patronatem!

 0001 4

Zajęcia z uczniami z Przedszkola AMO ul. Złotopolska

20 czerwca 2017 r. gościliśmy w ECOŹE przedszkolaków z najstarszych dwóch grup  „Pszczółki” i „Żabki”.  Po miłym przywitaniu dzieci poznały  nazwę EDUKACYJNE  CENTRUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.

W miłej, zabawowej formie poznawały trudne dla nich pojęcia jak : ENERGIA, ŹRÓDŁA RENERGII, RODZAJE ENERGII. Poznali energię wiatru, energię wody, energię dźwięku, energię mechaniczną i energię słoneczną.

przedszkolaki 1przedszkolaki 2 przedszkolaki 4

Było dużo zabaw ruchowych i dźwiękowych. Dzieci wykonywały doświadczenia potwierdzające przemiany energii wodnej w mechaniczną (obroty wiatraczka), energii mechaniczną w energię elektryczną ( obroty łopat turbiny wiatrowej, energii słonecznej w energię elektryczną (słoneczna czapeczka) i wiele, wiele innych doświadczeń.  Dzieci poznały terminy naukowe: kolektor, fotoogniwo. Na zakończenie zajęć wiedziały jakie zachodzą przemiany energii w tych urządzeniach i do czego są one wykorzystywane.

przedszkolaki 3 Asystenci nauczyciela z GIM 142 aktywnie pomagali przy demonstracji urządzeń solarnych: kolektor słoneczny, samochód solarny, brzęczyk solarny i wielu innych modeli. Dzieci nauczyły się , że:

ENERGII NIE MOŻNA STWORZYĆ ANI ZNISZCZYĆ.

ENERGIA TYLKO ZMIENIA SIĘ W INNY RODZAJ ENERGII.

Zajęcia dydaktyczne prowadziła Pani Jadwiga Poznańska, w części wokalnej pomagała Pani Katarzyna Ciesielska- nauczycielka wychowania muzycznego. Dwie uczennice GIM 142 śpiewały dla przedszkolaków piosenkę „Złoty poranek”, do której tekst opracował Pan Dominik Zuziak. Nauczycielki dostały „prezenty”: broszury ekologiczne do kolorowania, zakładki, foldery ECOŹE, scenariusze zajęć. Zajęcia bardzo się podobały dzieciom. Szczególne w EKO Domku.  Nikt nie był znudzony. Na koniec wszyscy wesoło zaśpiewali piosenkę „Złoty poranek”.  

 


 

lacza nas ptaki

 

Ta nietypowa lekcja wychowawcza zapadnie nam długo w pamięci - to słowa jednego z uczniów naszej klasy pod koniec 45-minutowego spotkania. Mówiliśmy o przyrodzie, jej pięknie i zagrożeniach, z których nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę.

 

            Dla nas było i jest oczywiste, że ptaki zwiastujące zmianę pór roku migrują z południa na północ i odwrotnie. Odczytany list uświadomił nam niebezpieczeństwa jakie czyhają na nie na trasach przelotu. Ten list to wymowny, trafiający do wyobraźni każdego apel - apel o wsparcie i ratunek dla naszych skrzydlatych przyjaciół. Nasze podpisy pod listami adresowanymi do uczniów z Malty mamy nadzieję pomogą zawsze oglądać na polskim niebie migrujące ptaki.

 

Tutaj możesz przeczytać nasz list, zapraszamy:

 

List do uczniów z Malty

 

WYNIKI KONKURSU „ENERGIA ODNAWIALNA”


 Dnia 24.04.2017 r.
Komisja w składzie:
1. Anna Zielińska- przewodnicząca
2. Jadwiga Poznańska
3. Andrzej Kamiński
oceniła prace konkursowe przyznając:

I.Miejsce ex aequo:
1. Ksenia REJCZAK KL. 2/3
2.Hubert STĘPNIK kl. 2/4

II.Miejsce ex aequo:
3. Aleksandra OBRĘBSKA kl. 2/3 
4.Natalia REJCZAK kl. 2/3
   
III.Miejsce ex aequo:
5.Małgorzata DOBOSIEWICZ KL. 2/3
6.Filip KONONIUK KL. 2/3

konkurs1 A. Obrębska

konkurs2

konkurs3

konkurs4 N. Rejczak

konkurs6 k. Rejczak

konkurs5


Słowniczek opracowany w latach 2015 - 2017 

Słowniczek, część 2

Turbina wiatrowa/   Windenergieanlage, die/  wind turbine/ la turbine éolienne

Prędkość wiatru / Windgeschwindigkeit, die/ wind speed/ la vitesse du vent

 

Energia wiatrowa/ Windenergie, die/ wind power/ l’ énergie éolienne

Wiatrak/  Windmühle, die/ windmill/ le moulin à vent 

Innowacje proekologiczne/ ekologische Innovation, die/ environment- friendly innovations / l’ innovation proécologique

Innowacyjne działania /  Umweltmaßnahme, die/ innovative actions/ les activités innovatrices

Społeczeństwo niskoemisyjne/  emissionsarme Gesellschaft, die / low emission society/ la société agissant contre le fait de serre

Projekt / Projekt, das/ projectle projet

Wytwarzanie prądu elektrycznego / elektrische Stromherstellung, die/ photovoltaics 

(  generating  electricity/ electricity generetion)/  l’énergie solaire photovoltaïque

 

Urządzenie prądotwórcze / Stromaggregate, die/ generator/ le moteur

Program LIFE/  Programm LIFE, das/ LIFE program/ le programme LIFE

Strumień powietrza/  Luftstrom, der/ air stream/ le courant d’ air pur

 

Ograniczenie emisji CO2/  Beschränkung des Kohlendioxid-Ausstoßes, die/  reduction of carbon dioxide/ la réduction des émissions de CO2-  dioxyde de carbone

Oszczędności ekonomiczne/  ökonomische   Einsparung, die/   cost reduction/ les économies

Pozytywne  efekty działań/  positive  Effekteder Handlungen, die/  positive  effect of actions/ les effets positifs

Produkcja energii /  Stromerzeugung, die/ energy production/ la production d’ énergie

Zmiany klimatu/  Klimaveränderung, die/ climate change/ le changement climatique

 

Urządzenie bezpieczne/  Sicherheitsvorrichtung, die/  safe device/ l’ appareil de sécurité

 

Instalacja pilotażowaNullinstallation, die/  test installation/ l’ installation pilote

Urban Wind to innowacyjny zespól prądotwórczy wykorzystujący do produkcji prądu strumienie powietrza w przestrzeni zurbanizowanej. Oznacza to wykorzystanie istniejących obiektów jako podstaw do montażu na nich niskich, elastycznych, cylindrycznych zespołów prądotwórczych, zabezpieczonych elementami o cechach żaluzji.

 FUNDACJA WSPIERANIA EKOLOGII ECO FOR LIFE


Eko - bus

W ramach działalności i promocyjnej Krajowej Agencji Poszanowania Energii edukacyjnej (w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii) przyjechał do naszej szkoły 11 lutego 2015 r. Autobus Energetyczny. Akcja ma charakter ogólnopolski i określona jest  w programie „Warszawska Energia - od poznania do EKO – działania”. Prezentowaną ekspozycję obejrzało 150 uczniów z gimnazjum i liceum. Uczniowie poznali różne  sposoby oszczędzania energii i poszerzyli wiadomości o działaniu urządzeń solarnych. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu. To także badanie przyczyn zachodzenia tych zmian i podejmowanie  działań, aby przeciwdziałać owym negatywnym procesom. Mają zachęcić każdego do podejmowania wysiłku na rzecz ochrony klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku. Autobus stanowi  mobilne centrum informacyjno – edukacyjnego. Zawiera min. sugestywne, plastyczne dane o ogniwach fotowoltaicznych, elektrowniach wiatrowych, infrastrukturze wodno – ściekowej, bezprzewodowym sterowaniu oświetleniem i ogrzewaniem, energooszczędnym oświetleniu, inteligentnych sieciach energetycznych. Każdy z nas przyczynia się do powstawania zagrożeń dla klimatu. W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie 200 gmin. Eksperci jeżdżący autobusem będą tworzą grupę doradczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną. 

Wizyta EKO – busa wpisuje się w naszą szkolną tradycję działań na rzecz zdrowia i ekologii. To kolejny przykład tego, jak doceniamy wychowanie młodego człowieka jako obywatela dbającego nie tylko o swoją karierę, lecz także o wspólne dobro, jakim jest nasza natura, nasza planeta. 

ekobus2ekobus3

ekobus1ekobus4

 

Godzina dla Ziemi

Po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w akcji organizowanej przez WWF Godzina dla Ziemi (Earth Hour). Akcja rozpoczęła się w 2007 roku w Sydney, kiedy dwa miliony ludzi zgasiły światło w swoich domach. W międzyczasie, Godzina dla Ziemi WWF urosła do rangi największej proekologicznej akcji w dziejach świata. W tym roku przebieg akcji wykracza poza symboliczny gest i staje się okazją do rozwiązywania konkretnych problemów ekologicznych. W Polsce jest to pomoc dla morświna. Fundacja WWF Polska działania na rzecz ochrony bałtyckiej populacji tego krewniaka delfina rozpoczęła już na początku marca. 

Jak mówi rzecznik WWF Paweł Średziński - Bałtyk zaczyna się w domu każdego z nas, a 99% terytorium Polski leży w jego zlewisku. Dlatego wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za los Morza Bałtyckiego i jego mieszkańców, w tym krytycznie zagrożonego wyginięciem w naszym morzu morświna. Przez cały miesiąc możemy faktycznie pomóc tym ssakom. Wystarczy złożyć podpis pod apelem na stronie godzinadlaziemi.pl oraz podzielić się informacją o naszej akcji i morświnie z innymi.

Zachęcamy wszystkich uczniów i ich rodziców do aktywnych działań w ramach tego międzynarodowego wydarzenia. Wystarczy wyłączyć światło na jedną godzinę 28 marca o godz. 20.30. Dodatkowo, można się zalogować się na stronie www. godzinadlaziemi.pl i podpisać apel w obronie zagrożonego wyginięciem bałtyckiego morświna!

PRZYŁĄCZ SIĘ - WYŁĄCZ SIĘ!

P.S. Odpowiedź na najczęściej zadawane przez uczniów pytanie 

Korzystanie z telewizora, komputera, sprzętu do odtwarzania muzyki itp. jest dozwolone. Chodzi tylko o symboliczne wyłączenie oświetlenia, będące dowodem poparcia działań na rzecz ochrony środowiska!

Na stronie WWF wszyscy zainteresowani mogą znaleźć ciekawe artykuły dotyczące środowiska i porady, jak dbać o środowisko na co dzień.

Joanna Ogrodzka
Międzynarodowy kalendarz i nasz kwiecień :)

ecozeKalendarz1 ecozeKalendarz2

     W dniu 28 kwietnia 2011 roku w Gimnazjum nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana przy ul. Olgierda 35/41 w dzielnicy Targówek, odbył się VIII Festiwal Nauki. Jedną z najciekawszych atrakcji festiwalu było otwarcie Edukacyjnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. Projekt powstał przy wsparciu Wydziału Energetyki Miejskiej Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Targówek i darczyńców – firmy Viessmann.
      Edukacyjne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii zostało otwarte przez symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali m. In. Pani Jolanta Kaczmara – Dyrektor Gimnazjum nr 142, Pan Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m. ST. Warszawy, Pan Zbigniew Poczesny – przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek, Pan Grzegorz Zawistowski – Burmistrz Dzielnicy Targówek, Pan Sławomir Antonik – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek oraz Pan Sebastian Walerysiak – Dyrektor firmy Viessmann.
       Po uroczystym otwarciu przedstawiciele darczyńcy zaprezentowali zasady działania instalacji a także przedstawili osiągnięcia firmy Viessmann w budowie urządzeń służących podnoszeniu efektywności energetycznej i wykorzystaniu lokalnych źródeł energii pochodzących ze słońca, biomasy i otoczenia.
     Urządzenia Edukacyjnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, oparte na darmowych kolektorach słonecznych, pompie ciepła i baterii fotowoltaicznej będą nie tylko służyły jako wspomaganie systemu energetycznego szkoły ale przede wszystkim mają promować wśród uczniów warszawskich szkół zagadnienia związane z ochroną środowiska, wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii oraz optymalizacją jej zużycia. Laboratorium to naocznie pozwoli uświadomić młodzieży, jak działają odnawialne źródła energii i jakie z tego płyną korzyści dla środowiska.

(tekst pochodzi ze strony http://infrastrukura.um.warszawa.pl/)

otwarcie1

otwarcie2 

 

 

 

otwarcie3

sprzęt3

 

 

 

 

 


Zapraszamy do obejrzenia folderu informacyjnego:

Folder- przód

Folder- środek

Pisali o nas:

- "Viessmann: Edukacyjne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii"

"Centrum Odnawialnych Źródeł Energii"

- "Warszawa: otwarto Edukacyjne Centrum Odnawilanych Źródeł Energii"

- "Otwarto Edukacyjne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii"


STUDYJNA WIZYTA PRZEDSTAWICIELI URZĘDU MIASTA ŁODZI


wiyzta studyjna łódźwiyzta studyjna łódź2
Artykuł z wizyty


SZKOŁA PEŁNA ENERGII

 

W ramach programu „Szkoła pełna energii” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej,  Gimnazjum Nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana  na ul. Olgierda 35/41 miało zaszczyt gościć: Pana Ric Todd Ambasadora Wielkiej Brytanii z przedstawicielami British Council reprezentowanymi przez Panią Rebeccę Mason i Pana Przemysława Tymińskiego oraz Panią Zuzannę Naruszewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z przedstawicielami Wydziału Edukacji i Kultury dla Dzielnicy Targówek i Wydziału Energetyki Miejskiej Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.
W ramach lekcji „Globalne zmiany klimatu” szanowni goście starali się zwrócić uwagę na problemy całego świata związane z globalnymi zmianami klimatycznymi oraz ekologią. Pan Ambasador Ric Todd z wielką przyjemnością  odpowiadał na wszystkie pytania uczniów i zaoferował swoją pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw na rzecz poszanowania klimatu. Po zakończonych warsztatach z uczniami Pan Ambasador wizytował miejsce budowy powstającego w Gimnazjum Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii.
Dla zainteresowanych inicjatywą zapraszamy na stronę internetową www.edukacjaekologiczna.org  w zakładce „Akcje z klimatem”.  Zdjęcia z lekcji możemy zobaczyć na stronie galerii: http://infrastruktura.um.warszawa.pl/galerie/program-szkola-pelna-energii

 


 

 

Nasza szkoła bierze udział w programie Regionalnego Centrum Ekologicznego „Wdrażanie edukacji o ochronie klimatu i efektywności energetycznej” realizując projekt „Klasa z Klimatem”. W ramach tego projektu uczniowie Janek Bielecki i Rafał Chwalczuk opracowali film „Oszczędzanie energii”. Zapraszamy do obejrzenia filmu.Goście w naszej szkole...

goście w solariumDnia 9 września 2011 gościliśmy w naszej szkole delegacje z Biura Infrastruktury Wydziału Energetyki Miejskiej z Warszawy i Łodzi oraz z łódzkiego Wydziału Edukacji . Celem wizyty było zobaczenie rozwiązań technicznych zainstalowanych w naszej szkole urządzeń solarnych (kolektorów próżniowych, kolektora cieczowego, modułów fotowoltaicznych i pompy ciepła) oraz poznanie możliwości wykorzystania tych urządzeń w celach dydaktycznych.
Goście zwiedzali Edukacyjne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii znajdujące się w naszej szkole. W sali ekspozycyjnej uczestniczyli w krótkim wykładzie „Wykorzystanie energii światła słonecznego” prowadzonym przez Panią Jadwigę Poznańską doradcę metodycznego m.st. Warszawy w zakresie fizyki.

Po wykładzie oglądali zainstalowaną w sali ekspozycyjnej pompę ciepła Vitocal 300-A typu powietrze - woda oraz urządzenia solarne współpracujące i monitorujące pracę pompy. Pompa ciepła wspomagana jest przez 8 kolektorów słonecznych umieszczonych na dachu budynku szkolnego. Pompa ciepła ogrzewa pomieszczenia w okresie niskich temperatur zewnętrznych i chłodzi w okresie upałów. 
Nasi uczniowie z klasy III, którzy opracowali w r. sz. 2010/2011 projekt edukacyjny „Energooszczędny dom” pokazywali gościom wykonane przez naszych uczniów makiety i modele wykorzystujące energię solarną: model domu energooszczędnego z fotoogniwami, makietę domu z kolektorami słonecznymi, model samochodu z fotoogniwami, kolektor słoneczny i wiele innych. rządzeń solarnych. 
Goście zwiedzali również Laboratorium Słoneczne EKO Domek, w którym moduły fotowoltaiczne dostarczają energii elektrycznej, a kolektor słoneczny ciepłą wodę użytkową.
Goście uzyskali informacje o pompie ciepła, fotoogniwach i kolektorach słonecznych oraz o celowości zainstalowania tych nowoczesnych urządzeń solarnych w naszej szkole.