Elektrownia Dębe:

Debe elektrownia

Folder I - Stopień wodny Dębe 01Dnia 9 września 2014 r. odbyło się seminarium wyjazdowe do Elektrowni Wodnej Dębe. Sponsorem tej wycieczki było Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy Wydział Energetyki Miejskiej.  Seminarium „Energetyka wodna” było zorganizowane przez Panią mgr Jadwigę Poznańską  głównie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkól Targówka, jednak uczestniczyło w nim również 8 uczniów GIM 142 w nagrodę za duży wkład pracy w działalność Edukacyjnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii mieszczącego się w naszej szkole.

 

 Uczestnicy wycieczki spotkali się pod Pałacem Kultury i Nauki, skąd autokarem wyruszyli do pobliskiej miejscowości Dębe Wielkie, gdzie znajduje się elektrownia. Na miejscu początkowo wszyscy podziwiali malowniczy Zalew Zegrzyński oraz stopień wodny, jednak wkrótce można było wejść do elektrowni, gdzie znajdowało się „centrum sterowania” oraz  4 ogromne turbozespoły (do działającego turbozespołu numer 2 można było wejść i w rzeczywistości poczuć potęgę energii wodnej). Czym jest turbozespół? Otóż, zaczynając od początku, elektrownia wodna pracuje, przemieniając potencjalną energię wody w energię kinetyczną, a następnie w elektryczną. Dzieje się to dzięki spiętrzeniu wody (stopień wodny). Spadając, wprawia ona w ruch kolejne elementy, aż do ogromnej turbiny umieszczonej w turbozespole, która, obracając się (83,3 obroty na minutę), wytwarza energię elektryczną. Rocznie, Elektrownia Wodna Dębe produkuje 100 GWh, a środowisko dzięki wykorzystaniu odnawialnego źródła energii (OZE) pozostaje niezanieczyszczone. Taki sposób jej wytwarzania jest zdecydowanie najlepszy dla otaczającego nas świata.

 

Katarzyna Szafrańska kl.3/3


Nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Projekcie „Szkoła pełna energii" zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach tego projektu:

  • Oglądaliśmy filmy i czytaliśmy materiały dydaktyczne o tematyce związanej z ochroną środowiska. Na zajęciach koła fizycznego i chemicznego dyskutowaliśmy o sposobach oszczędzania energii. Wykonaliśmy witraże, plakaty, modele solarne, makiety, prezentacje komputerowe o energii alternatywnej i energooszczędności w budynkach mieszkalnych 09.02.2011 odbyły się zajęcia „Globalne zmiany klimatu” z udziałem ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Pana Rica Todda.
  • Opracowany został przez uczniów klas II/4 i II/5 pod kierunkiem Pani Jadwigi Poznańskiej Projekt edukacyjny „Energooszczędny dom”. Celem tego projektu było zwrócenie uwagi uczniów na konieczność oszczędzania energii i wykorzystanie praktyczne energii alternatywnej ze względu na ochronę środowiska. Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o: oknach energooszczędnych, ociepleniu budynku, ogrzewaniu podłogowym, wentylacji hybrydowej, kolektorach słonecznych, pompach ciepła, energooszczędnym sprzęcie AGD i RTV, certyfikacie energetycznym budynku, 45% dopłatach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Projekt ukazał korzyści z zastosowania energooszczędnych technologii.
  • 30 maja 2011 r. braliśmy udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych zorganizowanej w Zamku Królewskim, gdzie prezentowaliśmy nasz projekt edukacyjny „Energooszczędny dom” za który otrzymaliśmy dyplom i nagrodę – piękny album oraz nagrody dla uczestników projektu.
  • 6 czerwca 2011 r. odbyło się Forum Energetyczne, na którym mgr inż. Mariusz Sałek z Wydziału Energetyki Miejskiej Biura Infrastruktury przedstawił zagadnienia oszczędzania energii elektrycznej w wykładzie „Energia w Warszawie” , uczniowie zaprezentowali fragment projektu „Energooszczędny dom”, chór śpiewał piosenki o tematyce ekologicznej, laureaci Międzyszkolnego Konkursu Słonecznego pod patronatem burmistrza Dzielnicy Targówek otrzymali dyplomy i nagrody. Po oficjalnej części uroczystości goście zwiedzali wystawę nagrodzonych prac i wystawę plakatów „ Klimat dla Warszawy” przekazaną naszemu gimnazjum przez Fundację Nasza Ziemia.
  • W Laboratorium Słonecznym EKO Domek i Edukacyjnym Centrum Odnawialnych Źródeł Energii odbywały się zajęcia edukacyjne dla młodzieży ze szkół warszawskich.

  • Współpracujemy z Wydziałem Ochrony Środowiska UD Targówek, Biurem Infrastruktury Wydziałem Energetyki Miejskiej, Fundacją Nasza Ziemia Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „ Energie – Cites”, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Firmą Viessmann, Centrum Edukacji Obywatelskiej.

więcej o projekcie

spe

 


 

 20 listopada 2013r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, jako jedyni z Warszawskich Szkół uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach Ogólnoeuropejskiego Szczytu Klimatycznego w Polsce oraz dostępnej dla wszystkich wystawy Zielony Klimat – edukacja i technologia dla ochrony środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Celem warsztatów było zespołowe tworzenie własnych projektów przy wykorzystaniu zestawów edukacyjnych „Power Box” oraz ich prezentacja.

Każdy zespół wykazał się ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością w  tworzeniu ekologicznych rozwiązań, mających wpływ na dalszy rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.

Udział w tak ważnym wydarzeniu uświadomił młodemu pokoleniu konieczność zmniejszania szkodliwego oddziaływania energetyki na środowisko poprzez ograniczanie gazów cieplarnianych i pozyskiwanie energii odnawialnej z wiatru, fal i prądów morskich, rzek, biomasy, promieniowania słonecznego i geotermii.

Ziemia nie jest nasza własnością. Dbałość o zachowanie jej w jak najlepszym stanie to nasz obowiązek.

powerBox1 powerBox2

Fotorelacje z warsztatów dostępne są na poniższych stronach:

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/galerie/warsztaty-z-zestawem-power-box-prowadzone-w-ramach-kampanii-cop19 
http://infrastruktura.um.warszawa.pl/zielony-klimat/aktualno-ci-zielonego-klimatu
http://infrastruktura.um.warszawa.pl/aktualnosci/odnawialne-r-d-a-energii/fotorelacja-z-warsztat-w-z-zestawem-power-box-20-xi-2013


         elektrociepłownia 0  Dnia 17 czerwca kilka uczennic naszej szkoły, wraz z paniami profesor uczącymi przedmiotów przyrodniczych:Jadwigą Poznańską,Elżbietą Grabowską,Martą Cieślukowską i Anną Niewiadomską, miało przyjemność wziąć udział w całodziennej wycieczce do Elektrociepłowni Biogazowej znajdującej się niedaleko Mławy.

         O godzinie 7.00 uczennice klas 3/5, 2/1 i 2 LO wyruszyły razem z paniami Martą Cieślukowską i Anną Niewiadomską spod szkoły.Po krótkiej podróży autobusem znalazłyśmy się przy Pałacu Kultury i Nauki, skąd miałyśmy dalej ruszyć autokarem. Po około trzech godzinach jazdy dojechałyśmy na miejsce.

Na początku pan oprowadzający nas po Elektrowni przedstawił nam historię tego miejsca. Dzięki pięknej pogodzie udało nam się obejrzeć je od zewnątrz. Budynek powstał trzy lata temu, jest jednym z piętnastu takich w Polsce. Jego celem jest odgazowywanie składowisk i odpadów komunalnych. Podczas tej czynności zachodzi fermentacja metanowa. Fermentownie produkują biogaz o wysokiej zawartości metanu, wynoszącej 50 - 70%.  Na terenie elektrowni znajduje się: sortownia odpadów, waga do ważenia odpadów i wysypisko. Oprowadzający nas pan Wojciech podzielił się również z nami informacją, iż biogaz z terenu składowiska odpadów komunalnych będzie można pobierać jeszcze przez trzydzieści lat.

 

Po części praktycznej nadszedł czas na wykład. Pan oprowadzający po elektrociepłowni zaprezentował nam  wszystkie części tego budynku, opowiedział o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, a później odpowiedział na wszystkie nasze pytania. Około godziny 14.00 zostałyśmy zaproszone na poczęstunek, który dodał nam sił do dalszej podróży. Pod szkołę dojechałyśmy około godziny 17.00.
     Wycieczka była bardzo ciekawa, dzięki niej niewątpliwie udało nam się poszerzyć swoją wiedzę na temat Elektrociepłowni i odnawialnych źródeł energii.
                                                                                        

 

Wiktoria Chybił 3/5


 

 


My na 16 Pikniku Naukowym

 

16. Piknik Naukowy 2012 00116. Piknik Naukowy 2012 00316. Piknik Naukowy 2012 007Uczniowie z klas III/4 i III/5: Piotr Jaros, Rafał Szymański, Agnieszka Zdunek i Michał  Krzeczkowski wyjaśniali zainteresowanym osobom zagadnienia budowy domu energooszczędnego. Przygotowany Quiz „Energooszczędny dom” był chętnie rozwiązywany przez odwiedzających nasze stanowisko „211” . Stanowił on ewaluację prezentowanych przez naszych uczniów wiadomości dotyczących pomp ciepła, kolektorów, ogniw fotowoltaicznych, okien energooszczędnych, wentylacji hybrydowej, zasady 20+20+30  itp. zagadnień. Wszyscy, którzy rozwiązywali Quiz otrzymywali drobne nagrody, a najlepsi otrzymywali  również albumy fotograficzne. Każdy zwiedzający nasze stanowisko  odchodził zadowolony. Uczniowie omawiający prezentację komputerową otrzymywali pochwały i gratulacje za  przygotowany projekt i wysokie kompetencje w zagadnieniach oszczędności energii i ochrony środowiska.  Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując  ten Quiz. Pierwsze 10 osób otrzyma nagrody, jeżeli zgłosi się z rozwiązanym  quizem w poniedziałek 21 maja do Pani Jadwigi Poznańskiej ( sala 25).