Na stronie Internetowej Biura Infrastruktury m.st. Warszawy http:infrastruktura.um.warszawa.pl została umieszczona wiadomość dotycząca warsztatów z zespołem edukacyjnym "Power BOX" w ramach COP19, w których udział wzięły dwie grupy młodzieży z naszej szkoły:

 

Infrastruktura Energetyczna

 

Infrastruktura Energetyczna

 

 

PKiN - Warsztaty z zespołem edukacyjnym „Power BOX” w ramach COP19

 

data wydarzenia: 20 listopada 2013

 

W dniu 20 listopada 2013 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się warsztaty z zespołem edukacyjnym „Power BOX” realizowane przez Centrum Nauki Kopernik jako działanie towarzyszące Szczytowi Klimatycznemu COP 19 oraz wystawie i kampanii informacyjno-edukacyjnej Zielony Klimat.

 

Uczestnikami warsztatów będą dwie 30-osobowe grupy młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie. Zajęcia dla każdej z grup zakończy prezentacja projektu „Cities on Power”, dotyczącego  wykorzystania energii odnawialnej na obszarach miejskich. Prezentację  przeprowadzą przedstawiciele Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, którzy odpowiadają za realizację tego międzynarodowego projektu
Warsztaty  towarzyszyć będą wystawie „Zielony Klimat – działania edukacyjne oraz technologie dla ochrony środowiska” jako jeden z elementów szerokiego zakresu działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie technologii przyszłości, przetwarzania i produkcji energii.

 

Miejsce i czas warsztatów – sala Stefana Kisielewskiego PKiN, poziom „0”, wejście od ul. Marszałkowskiej, w godz. 10:00 – 14:00.

 

Informacja o wydarzeniu znajduje się także na stronie głównej Miasta.Linki do filmów nagrodzonych i biorących udział w konkursie ogólnopolskim KLASA Z KLIMATEM organizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej.

Nagrody i podziękowania uczniowie otrzymali na konferencji Ziemia na rozdrożu, która odbyła się 10 września 2012 r w Ministerstwie Środowiska  :

Klaudia. Majewska- 1. miejsce : 1 miejsce

Rafał Chwalczuk i Jan Bielecki – 2. miejsce: 2 miejsce

Angelika Gajek - 6. Miejsce: 6 miejsce