ROK SZKOLNY 2016/2017

Br?zowy medal ch?opcw

W dniach 14-16 grudnia 2016 roku w hali sportowej Gimnazjum 144 przy Turmonckiej odby? si? dzielnicowy turniej koszykwki ch?opcw. Nasz? szko?? reprezentowali: Mateusz Gocejna, Piotr Godlewski, Klaudiusz Grka, Mateusz Ko?acz, Rados?aw Rossa, Dominik Piast, Piotr Duszy?ski, Miko?aj Grzesiak, Miko?aj Tworus, Maks B?czy?ski. Naszym opiekunem by? Pan Andrzej Kami?ski.

Pierwszego dnia turnieju nasza dru?yna z du?? przewag? pokona?a Gimnazjum 141. Kolejnego dnia doznali?my dwch pora?ek z Gimnazjum 144, sk?adaj?cego si? w wi?kszo?ci z graczy LA Basketu oraz Gimnazjum 143, mocno walcz?c do ostatnich minut spotkania, ostatecznie przegrywaj?c minimaln? r?nic? punktow?. Ostatniego dnia przypiecz?towali?my br?zowy medal wygrywaj?c wysoko z Gimnazjum 145.

Mateusz Gocejna kl. 3/4

 braz kosz chlopaki
Br?zowy medal dziewcz?t

Ostatnie dni obfituj? w sukcesy sportowe naszych uczniw. Po srebrnym medalu ch?opcw w unihokeju, tym razem da?y o sobie zna? koszykarki. W rozegranym w ostatnich dniach  turnieju dzielnicowym,  dziewcz?ta, wywalczy?y br?zowy medal. Sukces ten cieszy tym bardziej, ?e trzon dru?yny stanowi? uczennice klas pierwszych i drugich, wspomagane przez dziewcz?ta z klas trzecich. W naszej dru?ynie wyst?pi?y: Oliwia Grzelewska, Kinga Rutkowska, Julia Gryszko, Zuza Jaros, Magda Malinowska, Natalia Bierzy?ska, Patrycja Strupczewska, Julia Strupczewska, Wiktoria Adamiuk, Natalia Bu?ka, Julia Grabowska.

Dru?ynie naszej serdecznie gratulujemy.  

braz koszykarek


ROK SZKOLNY 2012/2013


   
W dniach 22 i 24 pa?dziernika 2012 roku rozegrany zosta? turniej o mistrzostwo Dzielnicy Targwek w pi?ce koszykowej. Gospodarzem zawodw jak co roku by?o Gimnazjum nr 144 przy ul. Turmonckiej, ktre zdoby?o palm? pierwsze?stwa w kat. dziewcz?t i ch?opcw. Na zapleczu klubu LaBasket wyrwnana walka toczy?a si? o dalsze lokaty.

      Srebrne medale w?rd ch?opcw zdobyli koszykarze z nasze szko?y: Cimochowski Damian, Kimszal Karol, Klimek Karol, Moch Jakub, Gryglewicz Arek, D?browski Maciek, Dolecki Sebastian, Merchel Dominik, Alex. Trenerem zespo?u jest Andrzej Kami?ski.

Doda? nale?y, ?e to drugi srebrny medal koszykarzy w historii nasze szko?y.

koszykwka1

 


ROK SZKOLNY 2010/2011

Br?zowy medal koszykarzy


kosz20chl2020111W dniach 20 i 21 pa?dziernika 2011 roku w hali sportowej Gimnazjum 144 przy
Turmonckiej odby? si? dzielnicowy turniej koszykwki ch?opcw w ramach
Warszawskiej Olimpiady M?odzie?y.
Turniej odbywa? si? systemem "ka?dy z ka?dym",4X7 minut.
Nasz? szko?? reprezentowali:
?ukasz Kowalski, Kacper Rydygier, Arek Gryglewicz, Bartek Bade?ek, Kuba Moch, Sebastian Dolecki, Maciek D?browski, ?ukasz Trzci?ski, Dominik Merchel, Mateusz W?odarczyk.
Zesp? m?ody, z?o?ony w wi?kszo?ci z uczniw I klasy zaj?? ostatecznie 3 miejsce.
Doznali?my nieznacznych pora?ek z gospodarzami turnieju uczniami gimnazjum 144 oraz rewelacyjnie spisuj?cymi si? koszykarzami Gimnazjum 141 z Trockiej.
Pokonali?my zwyci?zcw turnieju z ubieg?ego roku zawodnikw z Krasiczy?skiej (Gimnazjum 143) i najs?absz? w ca?ej stawce szko?? z ul. Bartniczej (Gimnazjum 145).


SUKCES NASZYCH KOSZYKAREK

KOSZYKOWKA20DZ1W zako?czonych rozgrywkach dzielnicowych w pi?ce koszykowej dziewcz?t, dru?yna naszej szko?y wywalczy?a II miejsce. Nasze dziewcz?ta pokona?y dru?yny Gimnazjum 141, 143 i 145, ulegaj?c 13 punktami jedynie dru?ynie Gimnazjum 144, ktra regularnie wyst?puje w ligowych rozgrywkach koszykarskich.

 

Nasza dru?yna wyst?pi?a w sk?adzie:
1.Katarzyna Gryglewicz
2. Aleksandra Gryglewicz
3. Liliana Zaj?c
4. Michalina Szymczak
5. Magdalena Orzel
6. Joanna Mierzejewska
7. Emilia B?otnicka
8. Weronika Kubacka
9. Karolina Golik
10. Weronika Sadowska
11. Justyna Przyborowska
12. Ewa Jandu?a

Serdecznie gratulujemy!!!


 

Mistrzostwa dzielnicy w pi?ce koszykowej

koszykowka20chl1

W pa?dzierniku odby?y si? zawody dzielnicowe w pi?ce koszykowej dziewcz?t i ch?opcw. W zmaganiach z gimnazjami z naszej dzielnicy dziewcz?ta zaj??y czwarte miejsce, a ch?opcy wywalczyli br?zowy medal.

Gratulujemy!