Rok szkolny 2014/2015

Na szcz??cie nie tylko uczniowie pani Magdy mog? uczestniczy? w zaj?ciach fitness, ktre normalnie prowadzone s? na lekcjach wychowania fizycznego.

Ka?dy mo?e po?wiczy? i wzmocni? sylwetk?, a przede wszystkim poprawi? kondycj? i samopoczucie podczas przerwy fitnessowej przypominamy i zapraszamy w ka?d? ?rod? na ma?? sal? o godz. 12:30

 

MJE

 cwiczenia na przerwie1 cwiczenia na przerwie2 

Dominik Kluczny, ucze? klasy 2/2 zaj?? I miejsce na Warszawskiej Olimpiadzie M?odzie?y w zapasach w kategorii do 50 kg. Dominik pokona? przeciwnikw dwukrotnie- zwyci??y? w zawodach zarwno sobotnich jak i niedzielnych. W tych samych zawodach tryumfowa? rwnie? Konrad Kaflik z klasy 2/2, ktry zaj?? II miejsce.

 

Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw!  

dominik kluczny zapasy 1 miejsce
Rok szkolny 2013/2014

 

Sobota pod znakiem celuloidowej pi?eczki

 

tenis2 tenis1W sobot? 15 marca wzi?li?my udzia? w IV Otwartym Turnieju Tenisa Sto?owego Targwek 2014 organizowanym mi?dzy innymi przez Urz?d Dzielnicy Targwek oraz OSiR Targwek. Turniej odbywa? si? w czterech kategoriach wiekowych: szk? podstawowych, gimnazjalnych, licew i w kategorii Open. Za wyj?tkiem zdobywcw medali: z?otego w kategorii Open oraz br?zowego w kategorii szk? gimnazjalnych, w turnieju wystartowali: Maciek D?browski z klasy 3/4, Tomek Ryski z klasy 2/4, Asia Nowak z klasy 3/4 oraz Gabrysia Osadzi?ska z klasy 2/1, ktra w ostatnim pojedynku o III miejsce, po dramatycznym i emocjonuj?cym meczu, nieznacznie uleg?a swojej przeciwniczce, zajmuj?c w efekcie IV miejsce.

 

Do zobaczenia na szkolnym turnieju tenisa sto?owego, ktry ju? niebawem.


Rok szkolny 2012/2013

 

WALKATHON

rowerowa masa krytyczna    We wrze?niu, jak co roku, wzi?li?my udzia? w kolejnym ju? Walkathonie. Trasa wiod?a z Agrykoli przez centrum Warszawy i liczy?a 10km (dla mniej wytrawnych piechurw 6 km). Wszystko by?oby po staremu, gdyby nie fakt, ?e w tym roku by?o nas ponad 70 osb (mowa o uczniach naszej szko?y oczywi?cie).

Wszystkim dzi?kujemy za udzia?, gratulujemy hartu ducha i zapraszamy za rok!!!


MASA KRYTYCZNA


rowerowa masa krytyczna2W ostatni pi?tek wrze?nia, wzi?li?my udzia? w rowerowej Masie Krytycznej, ktra organizowana jest w ka?dy ostatni pi?tek miesi?ca. Spod szko?y wyruszyli?my 13 - osobow? grup?. Kilka minut po 18 ruszyli?my jak zwykle spod Kolumny Zygmunta. Wrze?niowa trasa wiod?a ulicami Pragi P?noc, Pragi Po?udnie, Goc?awia i liczy?a 25 km, a wzi??o w niej udzia? 1333 rowerzystw. 
Odrobin? zm?czeni, ale zadowoleni, na Targwek wrcili?my o 21.

Wszystkich mi?o?nikw roweru zapraszamy do udzia?u w kolejnej pa?dziernikowej Masie Krytycznej. Wi?cej informacji na stronie www.masa.waw.pl


Rok szkolny 2011/2012


Rajd po Puszczy Kampinoskiej

kampinos202011218 pa?dziernika odby? si? rajd po Puszczy Kampinoskiej zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego.  Jak zwykle wyruszyli?my z Warszawy, ale tym razem nasz spacer nie rozpocz?? si? z Dziekanowa Le?nego, ale z Izabelina. Trasa rajdu przebiega?a bardzo malowniczymi ?cie?kami Parku Kampinoskiego w okolicach Izabelina oraz Lasek. Przy bardzo zmiennej pogodzie, w s?o?cu i deszczu pokonali?my oko?o 10 km. Wszystkich ch?tnych zapraszamy za rok.
 
 

 


Rowerowa Masa Krytyczna ?ladami Marii Sk?odowskiej - Curie

 

W niedziel? 18 wrze?nia odby?a si? pierwsza rowerowa Masa Krytyczna ?ladami znanych Polakw wsp?organizowana z Centrum Nauki Kopernik. Masa ruszy?a spod Kopernika w radosnej i mi?ej atmosferze. Pogoda sprzyja?a rowerzystom. W imprezie wzi??a udzia? grupa uczniw z naszej szko?y masa20skC582odowska1pod opieka nauczycieli wychowania fizycznego.
Trasa:
Wybrze?e Ko?ciuszkowskie, Zaj?cza, Topiel, Kruczkowskiego, Ksi???ca, Plac Trzech Krzy?y, Aleje Ujazdowskie, Pi?kna, Plac Konstytucji, ?niadeckich, Plac Politechniki, Nowowiejska, Krzywickiego, Filtrowa, Raszy?ska, Wawelska, Grjecka, Jerozolimskie, Rondo Dmowskiego, Marsza?kowska, Elektoralna, Jana Paw?a II, Nowolipie, Karmelicka, Nowolipki, Andersa, Plac Bankowy, Senatorska, Miodowa, Krakowskie Przedmie?cie, Karowa, Dobra, Lipowa, Wybrze?e Ko?ciuszkowskie.
 
Zapraszamy do udzia?u w kolejnych Masach Krytycznych.

 

 


 

Spacer po stadionie

        stadion11 11 wrze?nia zorganizowana grupa uczniw naszej szko?y pod opieka nauczycieli wychowania fizycznego wzi??a udzia? w Spacerze po stadionie. Wycieczka da?a mo?liwo?? obejrzenia budowanego Stadionu Narodowego. Wszyscy uczestnicy musieli wyposa?eni zostali w kamizelki oraz kaski ochronne, jako ?e spacer odbywa? si? po placu budowy. Uczestnicy wycieczki obejrzeli nie tylko stadion z zewn?trz, ale mieli mo?liwo?? wej?cia na trybuny, lo?? VIP owsk? oraz p?yt? g?wn? boiska. Ca?o?? zrobi?a na uczestnikach  du?e wra?enie i wszyscy czekamy na mo?liwo?? obejrzenia uko?czonego stadionu w pe?nej krasie.

 
 

 


Walkathon 2011 walkathon2020111

 

Sportowy rok szkolny jak zwykle rozpocz?? si? udzia?em w corocznej akcji charytatywnej. 10 wrze?nia jak co roku ruszy? kolejny ju? Walhathon organizowany przez firm? Ecco. Czterdziestoosobowa grupa uczniw z naszej szko?y, pod opiek? nauczycieli wychowania fizycznego, ruszy?a na tras? marszu. Dopisa?a nam pogoda oraz dobry humor. W Walkathonie wzi?li?my udzia? po raz pi?ty.