ROK SZKOLNY 2012/2013


Z?oty medal unihokeistw!!!

Po raz trzeci z rz?du dru?ynie ch?opcw reprezentuj?cych nasze Gimnazjum w zawodach dzielnicowych w unihokeju, uda?o si? zdoby? z?oty medal. Turniej by? bardzo zaci?ty i do ostatniego meczu ?adna z dru?yn nie mog?a by? pewna ko?cowej klasyfikacji.  Dru?yna naszych ch?opcw, z?o?ona w g?wnej mierze z uczniw klas drugich, rozpocz??a turniej bardzo nie?mia?o,  przegrywaj?c pierwszy mecz z Gimnazjum nr 143. Potem by?o ju? tylko lepiej. Nasi ch?opcy wygrali z dru?yn? Gimnazjum nr 144, ktra mia?a ogromn? nadziej? na zdobycie z?otego medalu. Nie pokona?y nas rwnie? pozosta?e dru?yny. A wszystko dzi?ki konsekwentnej grze w obronie (Bartek ?wierat, Kuba Sotomski) oraz celnym strza?om napastnikw (Bartek Sachajski, Maciek D?browski, Kuba Galatowicz, ?ukasz Trzci?ski). Naszej bramki broni? Micha? Gorzak. W naszej dru?ynie wyst?pili rwnie? Micha? Krakowiak, Daniel Krakowiak, Mateusz Sarnowski, Pawe? Spodobalski, Przemek Skrzypczak.

Nasza dru?yna wywalczy?a awans do Warszawskiej Olimpiady M?odzie?y, ktra odb?dzie si? w dniach 26-30 listopada. Trzymamy kciuki!!!  (WMA)

unihokej

 Rok szkolny 2011/2012

Dziewcz?ta na szstk?!!

 

 

Ogromn? niespodziank? sprawi?a dru?yna naszych dziewcz?t, ktra w ostatnich dniach wystartowa?a w fina?ach Warszawskiej Olimpiady M?odzie?y w unihoceju.  W turnieju wzi??o udzia? 18 dru?yn z ca?ej Warszawy zwyci?zcw poszczeglnych dzielnic. Nasze dziewcz?ta spisa?y si? ?wietnie, zajmuj?c 6 miejsce w Warszawie. Doda? nale?y, ?e w zawodach przysz?o im si? zmierzy? z dru?ynami ze szk? sportowych, ktre na co dzie? wyst?puj? w rozgrywkach.unihoc20wom11

 

 

W naszej dru?ynie wyst?pi?y:  Joanna Mierzejewska (kl.3/4), Aneta Rydzewska (kl.3/4), Justyna Przyborowska (kl.3/4), Anna Adamiak (kl.3/4), Weronika Baltyn (kl.3/2), Paulina Bednarowicz (kl.3/1), Aneta Modzelewska (kl.1/1), Natalia Staniszewska (kl.1/1).

 

Dziewcz?tom serdecznie gratulujemy!!

 

 

 

Trzymamy rwnie? kciuki za dru?yn? ch?opcw, ktra swoje zmagania rozpoczyna w najbli?szych dniach.


PODWJNE "Z?OTO"!!!

W dniach 14-16 listopada 2012 odby?y sie dzielnicowe zawody w unihoceju dziewcz?t i ch?opcw. Obydwie nasze dru?yny, zarwno dziewcz?ta, jak i ch?opcy, stan?li na wysoko?ci zadania i wywalczyli z?ote medale!!! Ch?opcy nie mieli sobie rwnych w turnieju, pokonuj?c pewnie dru?yny pozosta?ych Gimnazjw, dziewcz?ta zremisowa?y jedynie z dru?yn? Gimnazjum 141. Obydwie dru?yny w najbli?szym czasie wystartuj? w zawodach Warszawskiej Olimpiady M?odzie?y. W sk?adach naszych dru?yn wyst?pili:P101307120-20Kopia1

Dziewcz?ta: Joanna Mierzejewska, Aneta Rydzewska, Justyna Przyborowska, Weronika Baltyn, Paulina Bednarowicz, Anna Adamiak, Aneta Modzelewska, Natalia Staniszewska.

Ch?opcy: Kacperski Piotr, Krzysztof Resler, Rafa? Zaj?czkowski, Rafa? Baka, Robert Nasiadko, Daniel Rogalski, Rafa? Burzy?ski, Michal Olejnik, Bartek Sachajski, ?ukasz Trzci?ski, Micha? Krakowiak, Pawe? Spodobalski.

Gratulujemy i ?yczymy powodzenia na dalszym etapie rozgrywek!!


Rok szkolny 2010/2011

MAMY BR?ZOWY MEDAL !!!

unihoc20wom1


    W dniach 29 listopada 3 grudnia odby?y si? fina?y Warszawskiej Olimpiady M?odzie?y w unihokeju ch?opcw. Nasza dru?yna przyst?pi?a do turnieju z nadziejami na awans co najmniej do semki najlepszych dru?yn w

Warszawie. Nasi ch?opcy rozegrali ??cznie 9 meczy, tocz?c bardzo wyrwnan? walk? ze swoimi przeciwnikami, awansuj?c stopniowo do ?wier?fina?u, p

?fina?u, a w efekcie do fina?u rozgrywek. Nasza dru?yna ust?pi?a jedynie gospodarzom turnieju, sportowemu Gimnazjum z Pragi Po?udnie, przegrywaj?c z nimi dwa mecze w ca?ym turnieju.


 

Efektem ?wietnej gry naszej dru?yny jest historyczny br?zowy medal fina?w WOM oraz awans do Igrzysk Mazowieckich, ktre rozegrane zostan? w czerwcu.
 

Nasza dru?yna wyst?pi?a w sk?adzie:


Piotr Kacperski kl. 2/4
Adrian Mierzejewski kl. 3/2
Sebastian Szcz?sny kl. 3/2
?ukasz Go?awski kl. 3/2
Konrad Pietrzak kl. 3/3
Rafa? Burzy?ski kl. 2/4
Rafa? Baka kl. 2/4
Daniel Rogalski kl. 2/4
Micha? Olejnik kl. 2/4
Krzysztof Resler kl. 2/5
Bartek Sachajski kl. 1/2

Serdeczne gratulacje!!!
 


 Wreszcie sukces!!!

unihokej20101
   Po kilku latach stara? dru?ynie naszych ch?opcw uda?o si? zdoby? z?oty medal dzielnicowych rozgrywek w unihokeju. Dru?yna naszego Gimnazjum nie pozostawi?a z?udze? swoim przeciwnikom, kto w tym roku prezentuje najlepsz? form?. Nasi ch?opcy b?d? reprezentowa? nas w dalszej fazie rozgrywek  29 listopada, kiedy to zmierz? si? z dru?ynami z Bielan i Weso?ej. W tej walce nie pozostaj? bez szans na awans do dalszych rund.

Nasz? szko?? reprezentowali:
Adrian Mierzejewski, ?ukasz Go?awski i Daniel Melanowicz z klasy 3/2, Konrad Pietrzak z klasy 3/3, Piotr Kacperski, Micha? Olejnik, Rafa? Burzy?ski, Rafa? Baka i Daniel Rogalski z klasy 2/4, Krzysztof Resler z klasy 2/5 oraz Bartek Sachajski z klasy 1/2.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenia w dalszych rozgrywkach!!!