Zapraszamy do ogl?dania filmw z cyklu: "Lekcje wf w naszej szkole"

Pierwsze kroki m?odych adeptek ta?ca: https://youtu.be/R7RmMxD1XVk

Tak si? bawi? pierwsze klasy: https://youtu.be/R2yXJNRDoKo

Uk?ad taneczny: https://youtu.be/sCaEYnyKc7Y

Trudne pocz?tki nauki uk?adu tanecznego: https://youtu.be/kWQmtth4cp8


Mannequin Challenge, ktry bierze udzia? w konkursie zorganizowanym przez Marcina Gortata i magazyn sporteuro.pl 
https://youtu.be/lRoLGZW_aZQ