Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców:

 Marta Malinowska – Kodna

I Zastępca:

Edyta Truszewska – Matyjasik

II Zastępca:

Gabriela Kłosińska


Członkowie:

Anna Łucka

Iwona Pawłowska

Aleksandra Araszkiewicz