1.      Do szko?y przychodzimy  po to, aby si? uczy?.

2.      Szanujemy si? nawzajem.

3.      Zachowujemy si? kulturalnie, u?ywamy poprawnej polszczyzny.

4.      Systematycznie chodzimy do szko?y, jeste?my punktualni.

5.      Odpowiednio ubieramy si? do szko?y.

6.      Dbamy o bezpiecze?stwo swoje i innych.

7.      Dbamy o mienie szko?y i innych.