SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2016/2017
 

Za nami wybory do samorządu uczniowskiego gimnazjum. Przedstawiciele wszystkich klas startowali w kampanii wyborczej.  Ciekawym wydarzeniem była wówczas konferencja prasowa jednego z kandydatów, podczas której przedstawił on swój program i niczym zawodowy działacz publiczny spektakularnie „wizerunkowo” zaistniał w publicznej świadomości uczniów. Ostatecznie z grona wszystkich kandydatów w zarządzie samorządu znalazło się sześć osób. Funkcję przewodniczącej objęła Oliwia Bednarczyk z klasy 3/1.

Działania samorządu to przede wszystkim zajmowanie się sprawami uczniów, dbałość o wysoką jakość życia szkolnej społeczności – organizowanie różnych wydarzeń, na przykład dyskotek, ale i obchodów ważnych rocznic lub debat, spotkań, happeningów. To również między innymi promowanie odpowiednich postaw wśród uczniów np.: samopomocy uczniowskiej, świadomości odpowiedniego dress code’u, unikania zagrożeń związanych z internetem.

                                                                       Dominik Zuziak, opiekun SU Gimnazjum 

W wyniku głosowania w składzie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 142 znaleźli się:
- Max Czekalski 1/1 (uzyskał 45 głosów) 
- Bartłomiej Wydra 1/5 (uzyskał 24 głosy) 
- Małgosia Pieniążek 2/1 (uzyskała 27 głosów) 
- Konrad Zboina 2/2 (uzyskał 28 głosów) 
- Oliwia Bednarczyk 3/1 (uzyskała 50 głosów)
- Kinga Ruszczyńska 3/3 (uzyskała 25 głosów)