ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM NR 142
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


PONIEDZIAŁEK

 

Boimska Agnieszka - Historia i kultura krajów anglojęzycznych - 14:35 - 15:20

Cieślukowska Marta – Przyroda w eksperymentach – 15:25 – 16:10 – s. 76

Kowalski Artur – Modelarstwo dla gimnazjum – 14:30 – 16:00 – s. 45

Ławecka Bożena – Kółko biologiczne – 15:25 – 16:10 – s.65

Marczewska Wioletta – Zajęcia sportowo rekreacyjne – 15:20 – 16:00 – hala sportowa

Modzelewska Kamila – Teraz rozumiem! Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl. 3/4  oraz 1A – 15:25 – 16: 10 – s. 86

Skonieczna Anna – Kółko programistyczne – przygotowanie do konkursu kuratoryjnego – 15:25 – 16:10

Stępień Aldona – Zajęcia z filozofii dla licealistów – 7:15 – 7:55 – s.73

Witkowska Agnieszka – Fitness – 13:40 – 15:20 – mała sala

Zielińska Anna – Zajęcia kulinarne – 14:30 – 17:30

Zuziak Dominik – Animacja kultury – 14:30 – 15:20 – s. 86


 

WTOREK

Kamiński Andrzej – Koszykówka – 14:30 – 16:00

Marczewska Wioletta – Zajęcia sportowo rekreacyjne – 14:30 – 15:30 – hala sportowa

Rosa – Dworniczuk Marta – Piłka ręczna dla wszystkich – 14:30 – 16:00

Szwedo Michał – Przedsiębiorczość dla gimnazjum – 15:20 – 16:50 – s.85

Szwedo Michał – WOS dla maturzystów – 17:00 – 17:45 – s. 25

Wieliczko Aleksandra - Śpiewać każdy może - 14:35 - 15:20 


ŚRODA

  

Balcerak Ewa – Matematyka w zakresie rozszerzonym dla maturzystów – 7:10 – 7:55

Ciesielska Katarzyna – Chór szkolny – 14:30 – 15:20 – s. 69

Cieślukowska Marta – Przyroda w eksperymentach – 14:35 – 15: 20 – s. 76

Gniazdowska Irmina – FCE Expert Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego – 14:25 – 15:20

Kamińska Agnieszka – Z polskim za pan brat! – 14:35 – 15:20 – s. 80

Korjat Katarzyna – Przygotowanie do konkursu z biologii – 15:20 – 16:10

Korjat Katarzyna – Przygotowanie do egzaminu KID 2 dla klasy 2 – 16:00 – 16:45

Marczewska Wioletta – Zajęcia sportowo rekreacyjne – 15:20 – 16:30 – hala sportowa

 

CZWARTEK

 

Drążek Halina - Zajęcia dla osób mających trudności z matematyką w ramach LSW - 13:40 - 15:40 - s. 16

Frączak Aneta – Wolontariat, organizacja i podsumowanie pracy – 14:30 – s. 67

Grodzicka Magdalena – Fakultety dla maturzystów z geografii – 14:30 - 16:00 – s. 66

Grzybczyk Krystyna – Kółko teatralne – 14:35 – 15:20

Jaworski Tadeusz – Język japoński  dla gimnazjum – 14:35 – 16:20

Kamiński Andrzej – siłownia – 14:30- 16:00

Marczewska Wioletta – Zajęcia sportowo rekreacyjne – 15:20 – 16:00 – hala sportowa

Murzyn Joanna – Przygotowanie do egzaminu z języka niemieckiego dla kl. III – 14:35 – 15:20 – s. 45A

Prochoniak Izabela – Fizyka w obiektywie aparatu – cyklicznie - 14:30- 15:20 – s. 25

Walkiewicz Małgorzata – Taniec – 14:30

Witkowska Agnieszka – Fitness – 14:30 – 16:00 – mała sala 


PIĄTEK

 

Frączak Aneta – Przygotowanie do konkursów religijnych – 15:25 – 16:10

Garbacz Urszula – Język francuski dla maturzystów – 15:25 – 16:10

Hodyna Robert ks. – Oaza młodzieżowa – 18:30

Jaworski Tadeusz – Język japoński dla liceum – 15:30 – 16:15

Kańczuła Marta – Szachy i warcaby – cyklicznie – 13:40 – 14:30 – s. 67

Marczewska Wioletta – Zajęcia sportowo rekreacyjne – 14:30 – 16:00 – hala sportowa

Mazur Urszula – Koło matematyczne – 8:00 – 8:45 – s. 73 oraz 14:30 – 15:20 – s. 68

Rak Dorota – Sprawdź, czy rozumiesz co czytasz? Zajęcia dodatkowe z historii – 14:35 – 15:20 – s.70

Stępień Aldona – Zajęcia z filozofii dla gimnazjalistów – 15:00 – 16:30 – s. 14

 

POZOSTAŁE

Baczkur Jacek - SLS dla szkół średnich, biegi uliczne - termin wg harmonogramów

Dołowy Agnieszka – gry planszowe dla klasy 2/3

Frala Agnieszka - Zajęcia wyrównawcze z historii dla klas I

Frączak Aneta – Przygotowanie młodzieży do konkursów – 4 niedziela miesiąca, 12:15

Hodyna Robert ks. – Przygotowanie do bierzmowania – 4 niedziela miesiąca – 12:15

Kmiecik Aneta – Przygotowanie do egzaminów międzynarodowych z języka niemieckiego – według potrzeb

Modzelewska Kamila – Poznaję swoje miasto – wycieczki edukacyjne po Warszawie z przewodnikiem w wybrane soboty lub niedziele zależne od dostępnych propozycji i pogody

Nakielska Urszula - Przygotowanie do egzaminu z języka francuskiego DELF - sesja zimowa

Ogrodzka Joanna - koło geograficzne - od stycznia

Romska Agata - Cafe francois - spotkania z ciekawymi Francuzami - cyklicznie w soboty

Szwedo Michał – Historia dla maturzystów – cyklicznie – s. 85