ZAJ?CIA DODATKOWE W GIMNAZJUM NR 142
Z ODDZIA?AMI DWUJ?ZYCZNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018