Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wykonanie okresowego 5 letniego przeglądu budynku szkoły(zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane ) z terminem wykonania w lutym 2014r

Zakres przeglądu obejmuje:

- sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki   obiektu oraz jego otoczenia.

- badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

- badanie instalacji gazowej oraz przewodów kominowych oraz instalacji służących ochronie środowiska.

 

Powierzchnia użytkowa budynku: 3521m²

Informacji  szczegółowych udziela kierownik gospodarczy szkoły pod nr tel. 22 511 95 15.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi  ul. Olgierda 35/41  03-536 Warszawa

w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1600 do dnia 20 stycznia 2014r do godz 1200 lub elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   z dopiskiem „Przegląd 5 –letni budynku”.

 

 Data ogłoszenia  

21.11.2013r

 

Data wprowadzenia:

21.11.2013r