Rok szkolny 2018/2019

„Ślubowanie – święto ojczyzny”

Ślubowanie licealistów to deklaracja odpowiedzialności, wierności ideom, zasadom, jakie stoją na straży wolności. To także krok ku dorosłości i tożsamości – stawania się człowiekiem mądrym, wolnym – stawania się Polakiem.

Tego dnia ich uroczyste przystąpienie do szkolnej społeczności zbiegło się z kulminacją obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Ale czy po 1918 roku o wolność było już łatwiej? Jak wiemy, apokalipsa II wojny światowej, lata komunizmu w Polsce znowu przyniosły potrzebę obrony wolności, znowu Polacy musieli wykazać się wytrwałością, heroizmem… I właśnie o tym mówiła część artystyczna spotkania. W filmowej retrospekcji ukazane zostały losy naszych rodaków od odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli po czasy obecne. W fascynującym kolażu zdjęć dokumentalnych, fragmentów znanych dzieł filmowych, reportaży udało się uchwycić kolejne dziesięciolecia XX wieku, by zamknąć projekcję sceną odwołującą się do dzisiaj, do uczniów z Olgierda, do obecnej niepodległości. Filmowi towarzyszyła muzyka na żywo wykonywana przez uczennice naszej szkoły – pod kierunkiem polonisty, pana Michała Nadarzyńskiego. Niezwykłe kompozycje doskonale oddawały nastrój, dramatyzm filmu, a uczniowie zaimponowali swoimi muzycznymi umiejętnościami. W pokaz filmowy wplecione były recytacje wierszy J. Tuwima, K.K. Baczyńskiego i J. Kaczmarskiego, w których również zaklęta była atmosfera tamtych czasów…

Na hali miała też miejsce interesująca wystawa przygotowana przez uczniów pod kierunkiem pana Michała Szwedo. Ukazywała ona dorobek cywilizacyjny II RP. Fotografie, mapy, komentarze prezentowały, jak owocne były wysiłki ówczesnych Polaków, którzy starali się rozwijać odzyskaną ojczyznę. Wystawa prezentowała ówczesną myśl techniczną polski – uzbrojenie, środki transportu lotniczego i kołowego.

Tradycyjnie także w naszej szkole, z okazji ważnych wydarzeń, wydana została specjalna gazeta – jednodniówka – „Schum”. Na jej łamach ukazały się artykuły, eseje uczniów, sentencje o wolności, ale i różne ciekawostki i interesujące fakty, notki biograficzne związane z II RP.

Zakończeniem spotkania było zaśpiewanie hymnu państwowego o symbolicznej godzinie 11.11. Zabrzmiał on niezwykle dostojnie, emocjonalnie. Tym razem Mazurek Dąbrowskiego, który wykonali zgromadzeni na hali uczniowie i nauczyciele, pozbawiony był podkładu muzycznego. W setkach głosów, w słowach hymnu państwowego usłyszeliśmy naszą historię, wielkie starania Polaków o odzyskanie utraconej tragicznie wolności. Kolejno w dźwiękach pojawiali się Legioniści, żołnierze księcia Józefa Poniatowskiego, powstańcy listopadowi, styczniowi, ale i zesłańcy, emigranci zmuszeni do porzucenia ojczyzny symbolizują bohaterstwo oraz ofiary, jakie musieli ponieść Polacy na trudnej drodze do wolności. Ten wzruszający moment pokazał, jak piękną wartością jest miłość do ojczyzny.

 

dzu

 

Szlakiem bohaterów "Kamieni na szaniec"

W czwartek, 18 października 2018, uczniowie klasy 3/4 wraz z wychowawcą panem Jackiem Baczkurą i panią wicedyrektor Joanną Krawczyk pojechali na wycieczkę edukacyjną "Szlakiem bohaterów Kamieni na szaniec". Celem wyprawy było przybliżenie uczestnikom miejsc, wydarzeń i postaci opisanych przez Aleksandra Kamińskiego, jak również poznanie historii okupowanej Warszawy i jej mieszkańców.

Pierwszym punktem była siedziba niemieckiego Gestapo znajdująca się w Al. Szucha.
Tu katowano Polaków, w tym także członka Szarych Szeregów Janka Bytnara "Rudego". Obecnie pod tym adresem znajduje się Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa, gdzie można zwiedzić cele, w których więźniowie czekali na przesłuchania. Kolejnym miejscem, do którego udaliśmy się było Muzeum Więzienia "Pawiak",
mieszczące się przy ul.Dzielnej. W latach 1938 - 44 Pawiak był największym niemieckim więzieniem politycznym na terytorium okupowanej Polski. Według szacunków historyków od 2 października 1939 do 21 sierpnia 1944 przez Pawiak przeszło ok. 100 tys. osób, z czego ok. 37 tys. zostało zamordowanych, a ok. 60 tys. wywieziono w 95 transportach do obozów koncentracyjnych oraz innych miejsc odosobnienia. Usłyszeć tu można czytane listy więźniów kierowane do swoich rodzin, pełne słów otuchy i pocieszenia. Ostatnim miejscem naszej wyprawy był Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie leżą polegli żołnierze Armii Krajowej, powstańcy i młodzież z "Szarych Szeregów". Uczniowie zapalili znicze na grobie Stanisława Broniewskiego "Orszy", Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka", Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" i wcześniej wspomnianego Janka Bytnara "Rudego". Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, jak strasznie postępowali Gestapowcy, w jak okrutny sposób przesłuchiwali więźniów, jak żyli więźniowie na Pawiaku, gdzie spoczęli bohaterowie tamtych wydarzeń w tym Alek, Rudy i Zośka.

 

Bartosz Marczak 3/4
Schuman – szkoła dobrych relacji.

Połowa października oznacza między innymi rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W potocznym określeniu jest to Dzień Nauczyciela. Także w tym roku uczniowie naszej szkoły postanowili uhonorować pracę swoich opiekunów.

Prym wiodły pod tym względem klasy ostatniego rocznika Gimnazjum nr 142. Uczniowie z klasy 3/5 przygotowali pyszne torty, które pokój nauczycielski zamienił w ogród słodkich smaków oraz czekoladowych i waniliowych aromatów. Wszyscy nauczyciele otrzymali także kwiaty, serdeczne życzenia i to, co najcenniejsze, uczniowskie uśmiechy.

Dodatkowo samorząd uczniowski gimnazjum przygotował happening – akcję plakatową na terenie całej szkoły. Widoczne na kartkach hasła, aforyzmy w refleksyjny, a czasem w żartobliwy sposób, ujmowały pracę pedagogów, świat szkoły. Członkowie samorządu przeprowadzili też wśród uczniów ankietę, którą nazwali „nauczycielskimi Oscarami” – po przeliczeniu głosów triumfowali w trzech kategoriach: pan Michał Szwedo jako Najlepszy nauczyciel, pan Jacek Baczkura jako Nauczyciel z największym poczuciem humoru, pani Kamila Modzelewska jak Nauczyciel najbardziej bezpośredni, szczery.

Chociaż 14. października wypadł w niedzielę, piątkowe i poniedziałkowe życzenia, plakaty, kwiaty i „małe co nieco”, sprawiły, że Schuman po raz kolejny dał sygnał, że 137 LO w Warszawie okazało się miejscem partnerskiej współpracy i dobrych relacji.

dzu

 

„Konferencja prasowa –wybory do samorządu uczniowskiego!”

Nietypowym wydarzeniem zaskoczyli swoich wyborców uczniowie kandydujący do Samorządu Uczniowskiego. Na dużej przerwie odbył się swoisty happening wyborczy – konferencja prasowa, podczas której uczniowie biorący aktywny udział w kampanii zaprezentowali się i w skrócie przedstawili swoje pomysły na zbliżającą się kadencję.

Zainteresowanie wydarzeniem ze strony młodzieży szkolnej było duże. Pojawiały się dodatkowe pytania od publiczności, a każdy z występujących za mównicą kandydatów otrzymywał głośne brawa.

Happening wyborczy miał na celu przypomnieć uczniom o idei samorządności. Zachęcić ich do skorzystania z prawa do współdecydowania o życiu lokalnej społeczności. Samorząd może kształtować szkolną rzeczywistość. To przywilej, ale i odpowiedzialność. To sztuka mądrych wyborów, przemyślanych decyzji, odwagi i wyobraźni. Już wkrótce, w wieku dorosłym, czeka ich takie samo wyzwanie, jako głosujących członków społeczeństwa obywatelskiego.

dzu

 

 

„Uczeń – człowiek - szkoła”

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w 137 LO im. R. Schumana tradycyjnie rozpoczęło wejście pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Jolanta Kaczmara. W swoim przemówieniu życzyła uczniom sukcesów, realizacji planów i wytrwałości. Jednak kluczowym wydarzeniem tego spotkania był wykład gościa naszej szkoły - Prof. dr hab. Barbary Smolińskiej-Theiss, Kierownika Katedry Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki APS.

Pani profesor w swoim wystąpieniu „Czy wychowanie wg idei Korczaka jest aktualne we współczesnej szkole?” poruszyła ważne kwestie wychowawcze i idee związane charakterem naszej szkoły. Korczakowski model opieki, wychowania i nauczania zakłada przede wszystkim traktowanie ucznia jako podmiotu, młodego człowieka, któremu należy się szacunek i który ma swoje prawa jako członek społeczności. Czy w nawale nakazów, obowiązków, oczekiwań związanych z wynikami nauki i presji stawianej przez świat zewnętrzny możliwe jest zachowanie w szkołach idei Korczakowskich? Wykład pani Profesor skłaniał do refleksji…

dzu

 

Archiwum wiadomości - wybierz: