Wyjazd integracyjny dla uczniów klas 1

Drodzy Pierwszoklasiści!

Cieszymy się, że od 1 września będziecie uczniami naszego gimnazjum. 

Jak co roku wszyscy uczniowie klas pierwszych rozpoczynają naukę od zajęć integracyjnych. Dla Was przygotowaliśmy trzydniowy wyjazd integracyjny nad jezioro Pluszne na pograniczu Warmii i Mazur. Zależy nam na tym, abyście zbudowali dobre relacje koleżeńskie w swojej klasie, nie byli anonimowi, czuli się bezpiecznie, darzyli się wzajemnym zaufaniem. 

Życzymy Wam przyjemnych wakacji, o podręczniki nie musicie się martwić,  czekamy na Was 1 września! 

Drodzy Rodzice uczniów klas pierwszych gimnazjum!

Piątek, 24 czerwca 2016

Dla Państwa dzieci przygotowaliśmy zajęcia integracyjne w formie wyjazdu do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Perkoz” na pograniczu Warmii i Mazur . Koszt wyjazdu na trzy dni to 294 zł. Wpłat proszę dokonywać na konto Rady Rodziców lub w sekretariacie szkoły w godzinach 8-15 do dnia 10 sierpnia.

W programie wyjazdu  oprócz zajęć integracyjnych, zajęcia edukacyjne np.: ocena czystości jezior, podstawy prowadzenia obserwacji klimatycznych, rzeźba polodowcowa i współczesne procesy rzeźbotwórcze. Dodatkowo planujemy grę terenową INO oraz zajęcia na strzelnicy paintballowej.

Informujemy również, że w tym roku szkolnym nie ponosicie Państwo kosztów zakupu podręczników do pierwszych klas gimnazjum. Wydatki te ponosi szkoła.

 

DLACZEGO WARTO INTEGROWAĆ KLASĘ?

Integrowanie klasy to bardzo ważny element oddziaływań wychowawczych. Służy uczniom i wychowawcy w pokonaniu naturalnego niepokoju, lęku i wzajemnej nieufności,  będzie procentować w najbliższym czasie budowaniem dobrych relacji interpersonalnych w zespole klasowym.

A także:

  • uczy wzajemnego zaufania i odwagi w relacjach klasowych,
  • daje możliwość bezpiecznego zaprezentowania się i zaistnienia na forum klasy, 
  • uczniowie przestają być dla wychowawcy anonimowi – nie są tylko nazwiskiem bądź numerem w dzienniku lekcyjnym, 
  • najbardziej nieśmiali uczniowie przekonują się, że także są członkami grupy klasowej,
  • uczniowie zaczynają dzielić się informacjami, czyli mówią o tym, co lubią, czym się interesują, skąd są, czy mają rodzeństwo itp., 
  • stosowanie różnych metod grupowej pracy aktywnej i zmienianie składów osobowych grup skutkuje lepszym poznawaniem się młodzieży, 
  • w tak przygotowanej wychowawczo klasie prowadzący zajęcia mogą wspólnie z uczniami ustalać normy i zasady.

 

Z wakacyjnym pozdrowieniem

Jolanta Kaczmara

Dyrektor ZS 113