Statut CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.R. Schumana