Statut CXXXVII Liceum Oglnokszta?c?cego z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im.R. Schumana