KONKURS  OFERT NA  WYKONANIE  REMONTU  POMIESZCZENIA SZKOLNEGO

Zespół  Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie przy ul. Olgierda 35/41 ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu  pomieszczenia szkolnego z terminem wykonania  do 23 grudnia 2013r.

Powierzchnia pomieszczenia : ok 36 m2

Zakres remontu obejmuje:

- demontaż kontaktów i urządzeń elektrycznych (mufy siły) kratki wentylacyjnej ,wraz z ponownym wykonaniem przeróbek i montażem .

- wykonanie przeróbek hydraulicznych, ponowny montaż urządzeń (zlewozmywaków)

- skucie płytek z lamperii na długości 24m x 1,45

- przygotowanie ścian i zabezpieczenie powierzchni przed dwukrotnym malowaniem ścian sufitu.

- malowanie farbą olejną ścian (lamperii)

- malowanie drzwi i kaloryferów.

Informacji szczegółowych udziela kierownik gospodarczy szkoły pod  numerem tel. 22 511 95 15

Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach  na adres :

Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi  ul. Olgierda 35/41  03-536 Warszawa  w sekretariacie  szkoły  w  godzinach  8:00 – 16:00  lub elektronicznie na  adres sekretariat @zs113.pl  do dnia 25 listopada 2013r do godz 12:00  z dopiskiem „ Remont pomieszczenia”.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

na  wykonanie  remontu  pomieszczenia szkolnego

    Dyrektor Zespołu  Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie przy ul. Olgierda 35/41 informuje, że do  konkursu na  wykonanie  remontu  pomieszczenia szkolnego  otrzymano jedną ofertę od następującego wykonawcy:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Cena netto

Uwagi

1

Firma Remontowo Budowlana

 Marian Antczak

11 067,49

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Wybrano wykonawcę Firma Remontowo Budowlana Marian Antczak

Uzasadnienie:

Brak innych ofert