KONKURS  OFERT NA  WYKONANIE  REMONTU  POMIESZCZENIA SZKOLNEGO

Zesp?  Szk? nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Warszawie przy ul. Olgierda 35/41 og?asza konkurs ofert na wykonanie remontu  pomieszczenia szkolnego z terminem wykonania  do 23 grudnia 2013r.

Powierzchnia pomieszczenia : ok 36 m2

Zakres remontu obejmuje:

- demonta? kontaktw i urz?dze? elektrycznych (mufy si?y) kratki wentylacyjnej ,wraz z ponownym wykonaniem przerbek i monta?em .

- wykonanie przerbek hydraulicznych, ponowny monta? urz?dze? (zlewozmywakw)

- skucie p?ytek z lamperii na d?ugo?ci 24m x 1,45

- przygotowanie ?cian i zabezpieczenie powierzchni przed dwukrotnym malowaniem ?cian sufitu.

- malowanie farb? olejn? ?cian (lamperii)

- malowanie drzwi i kaloryferw.

Informacji szczeg?owych udziela kierownik gospodarczy szko?y pod  numerem tel. 22 511 95 15

Oferty nale?y sk?ada? w zamkni?tych  kopertach  na adres :

Zesp? Szk? nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi  ul. Olgierda 35/41  03-536 Warszawa  w sekretariacie  szko?y  w  godzinach  8:00 16:00  lub elektronicznie na  adres sekretariat @zs113.pl  do dnia 25 listopada 2013r do godz 12:00  z dopiskiem Remont pomieszczenia.

 

 

Informacja o rozstrzygni?ciu konkursu

na  wykonanie  remontu  pomieszczenia szkolnego

    Dyrektor Zespo?u  Szk? nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Warszawie przy ul. Olgierda 35/41 informuje, ?e do  konkursu na  wykonanie  remontu  pomieszczenia szkolnego  otrzymano jedn? ofert? od nast?puj?cego wykonawcy:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Cena netto

Uwagi

1

Firma Remontowo Budowlana

 Marian Antczak

11 067,49

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Wybrano wykonawc? Firma Remontowo Budowlana Marian Antczak

Uzasadnienie:

Brak innych ofert