• W naszej szkole wymagamy zmiany obuwia na tenisówki tekstylne.
  • W każdy poniedziałek i podczas wszystkich uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów jednolity strój, na który składa się biała koszula oraz czarna/granatowa spódnica/spodnie.
  • Każda nieobecność ucznia w szkole powinna być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.
  • W wypadku złego samopoczucia ucznia w szkole natychmiast zawiadamiamy rodziców/opiekunów, którzy odbierają dziecko ze szkoły. Bez pisemnego oświadczenia rodziców w Indeksie uczniowie nie będą zwalniani ze szkoły.
  • Indeks jest wewnętrznym dokumentem szkolnym opatrzonym numerem. W wypadku zagubienia Indeksu, uczeń zgłasza się do wychowawcy z prośbą o wydanie duplikatu.
  • Nieprzekraczalny termin dostarczania opinii psychologicznych dotyczących dysleksji rozwojowej, w przypadku klas III, mija 30 września.
  • W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń rejestrująco - odtwarzających.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

01.09.2016 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016 / 2017

01.09.2016 zebranie z rodzicami uczniów klas I

14.09.2016 zebranie z rodzicami

09.11.2016 zebranie z rodzicami

07.12.2016 zebranie z rodzicami ( propozycje i zagrożenia )

23.12 - 31.12.2016 zimowa przerwa świąteczna

05.01.2017 termin wystawienia ocen na I półrocze

11.01.2017 zebranie z rodzicami

13.02-26.02.2017 ferie zimowe

22.03.2017 zebranie z rodzicami uczniów klas III, dla pozostałych klas dzień otwarty

19.04-21.04.2017 egzamin gimnazjalny

17.05.2017 zebranie z rodzicami (propozycje ocen i zagrożenia)

13.06.2017 wystawienie ocen rocznych

23.06.2017 zakończenie roku szkolnego

UWAGA! Poniższe terminy mogą ulec zmianie. Prosimy na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie www oraz w dzienniku internetowym.

 

WAŻNIEJSZE DATY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM

07.12.2016 zebranie z rodzicami ( propozycje i zagrożenia )

05.01.2017 termin wystawienia ocen na I półrocze

17.05.2017 zebranie z rodzicami ( propozycje ocen i zagrożenia )

13.06.2017 wystawienie ocen rocznych