Jak to wygląda u nas...

Od wielu lat w naszej szkole zachęcamy młodzież do działań w ramach wolontariatu. Nasi uczniowie okazują się osobami o wrażliwym sercu. Są ofiarni, poświęcają swój wolny czas dla innych. Najczęstszą formą wolontariatu i taką, z której jesteśmy chyba najbardziej dumni, to systematyczna, stała pomoc młodszym dzieciom w opiece, zabawie i nauce. Gimnazjaliści z Olgierda po swoich lekcjach odwiedzają przedszkola (m. in. na Smoleńskiej, Prałatowskiej, Korzona, Wileńskiej), świetlice szkół podstawowych ( nr 114, 28, 84); świetlicę środowiskową "Chatka Puchatka " (ul. Węgrowska) i "Pod Aniołem" (przy parafii św. Marka na ul. Zamiejskiej). Chętne osoby zobowiązały się do systematycznej współpracy w wymienionymi placówkami, niektórzy z nich tylko w tym roku poświęcili już nawet ponad 30 godzin na to, aby pomagać, być dla innych. Taka forma wolontariatu uczy odpowiedzialności, systematyczności, dobrego planowania swoich zajęć, uwrażliwia na potrzeby innych. Chcemy jednak uczyć dzielenia się z innymi także dobrami materialnymi, zauważania, że wielu ludzi jest w dużo trudniejszej sytuacji niż my i dlatego solidaryzując się z nimi, wspieramy finansowo instytucje charytatywne, współpracujemy z fundacjami organizującymi zbiórki pieniężne na jakiś szczytny cel, który mimo swych skromnych możliwości całym sercem popieramy (Hospicjum Domowe Księży Marianów- ubiegłoroczna zbiórka z rozprowadzania żonkili przyniosła 375 złotych , Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy, Fundacja Bardziej Kochani, Fund. Wiosna).

Nasi uczniowie chętnie pomagają niepełnosprawnym sportowcom, uczestniczącym w corocznych paraolimpiadach.

Ostatnio braliśmy udział w kilku konkursach mających na celu upowszechnianie wiedzy i kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawnych. Uczennica kl. 2/3, Weronika Powierża otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie literackim poświęconym osobom z Zespołem Downa, organizowanym przez Fundację "Bardziej kochani". Jesteśmy bardzo dumni z naszych wolontariuszy, chcemy żeby i oni mieli świadomość, że to co robią jest ważne i wspaniałe, dlatego w naszej szkole rozdajemy im specjalnie przygotowane „Dzienniczki Wolontariusza”, w których mogą zbierać poświadczenia przepracowanych godzin, wpisy dotyczące czasu, miejsca i rodzaju działań jakie podejmują dla innych. Na koniec roku i z okazji Dnia Wolontariusza najaktywniejsi otrzymują dyplomy i upominki.

Dla niektórych ludzi pomaganie innym, otwartość na drugiego człowieka jest czymś oczywistym, dla innych może być dopiero odkryciem, które jest gdzieś w zasięgu ręki i oby nie bali się po nie sięgnąć. Jest to jeden ze sprawdzonych sposobów doświadczania i rozwoju swego człowieczeństwa, poznawania siebie w pełni, w byciu darem dla drugiego, odkrywania, że każdy może czymś ubogacić innego człowieka. Wszystkim Wolontariuszom życzymy wiele satysfakcji i nie słabnącego zapału do dalszego działania, a także nowych pomysłów wspierania potrzebujących oraz coraz liczniejszych naśladowców!

Opiekun wolontariatu w ZS 113 - Aneta Frączak

 

Akcje charytatywne- organizowanie stałej, systematycznej pomocy naszych uczniów w wymienionych poniżej miejscach - ( opieka i organizacja P. A. Frączak)

- w okolicznych przedszkolach,

- w świetlicach SP 28, 84, 114, pomoc w akcji „Zima w mieście” w szkole 277

- w świetlicach środowiskowych , w świetlicy „Pod Aniołem” przy parafii św. Marka na Targówku,

- współpraca z hospicjum domowym księży Marianów przy ul. Tykocińskiej- „Pola nadziei”, szkolenia wolontariuszy

- „Adopcja serca”( Adopcja na odległość) - ( troje dzieci, aktualnie Richard z Kongo)

- współpraca z Fundacją „Wiosna”,

- współpraca z Fundacją „Bardziej kochani”

- współpraca z Hospicjum Domowym dla Dzieci ul. Agatowa Zacisze

 

Akcje jednorazowe Samorząd szkolny pod kier. P. Michała Szwedo

telefony:

     V 2011 r. - 5 miejsce w Polsce w zbiórce zużytych telefonów komórkowych w ramach akcji "Szkoła Fon"  dostaliśmy 190 zł – zakup materiałów papierniczych w Tesco – X 2011 r. (rozwój świadomości ekologicznej młodzieży itp.)

     V 2012 r. - 2 miejsce w Polsce w zbiórce zużytych telefonów komórkowych w ramach akcji "Szkoła Fon" dostaliśmy program mutlimedialny z geografii (jest w bibliotece szkolnej)

     w tym roku fundacja zawiesiła zbiórkę:)

 

WOŚP:

     co roku na bieżąco jak cała Polska długa i szeroka my również przyłączamy się do akcji, sum nie podam, nie pamiętam


zwierzęta:     styczeń 2012 r. - 235 zł – przekazanie na rzecz Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Sfinx” 

 

Współpraca z akcją „Adopcja na odległość”- samorząd przeprowadził zbiórki pieniężne w czasie organizowanych przez siebie imprez:

16 II 2012 r. -  80 zł – zbiórka na rzecz adopcji dla Richarda podczas szkolnej dyskoteki walentynkowej  -– przekazanie środków na rzecz adoptowanego Richarda w dn. 27 II 2012 r.   


- zbiór nakrętek po napojach:

od IX 2012 r. zbieramy plastikowe nakrętki na Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat" - finał akcji w czerwcu. 


P. A. Zielińska

Zbiór nakrętek po napojach i przekazywanie na ul. Miodową na cele charytatywne (zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych).

P. M. Romanowska w 2013

Do wolontariatu w Muzeum Historii Żydów Polskich zgłosiły się  3 osoby z 1 A LO, do  Fundacji Polsko-Niemieckiego pojednania 1 osoba z 3 LO, a w ramach byłego Euro 2012 1 osoba z 3 LO.

PS: Powstaje strona internetowa na temat wolontariatu w naszej szkole, niebawem podamy link i zaprosimy do jej odwiedzania.

WOLONTARIAT SPORTOWY

To nowa forma aktywności skierowana do uczniów naszej szkoły.

Wolontariat sportowy skupia młodych ludzi ( i nie tylko) pomagających w organizacji masowych imprez sportowych o charakterze lokalnym, ogólnopolskich, międzynarodowym. Bez udziału wolontariuszy nie odbyłaby się żadna duża impreza sportowa. Aktywność ta daje mnóstwo satysfakcji, pozwala na zawarcie nowych znajomości, uczy pracy w grupie, systematyczności, odpowiedzialności za powierzone zadania, asertywności i umiejętności zarządzania własnym czasem.

Jeśli jesteś gotów na nową przygodę, dołącz do nas!!

Najbliższą duża impreza, w której bierzemy udział ( we wrześniu 2013) do Maraton Warszawski.

Więcej informacji u nauczycieli wychowania fizycznego

 

Instrukcja poświadczania działalności wolontarystycznej uczniów Zespołu Szkół nr 113 im. Roberta Schumana w Warszawie

  1. Adnotacje na świadectwie i arkuszu ocen na zakończenie nauki w gimnazjum, na temat zaangażowania w wolontariat, może uzyskać uczeń spełniający przynajmniej jedno z podanych wymagań:
    1. w ciągu jednego roku nauki, systematycznie, co najmniej 1 godzinę w tygodniu, współpracował z jakąś instytucją, której działalność wspierał nieodpłatnie (np. cotygodniowa pomoc w przedszkolu, szkole podstawowej, itp.)
    2. w ciągu 3 lat nauki w gimnazjum albo 3 lat w liceum brał udział, w co najmniej 6 dużych akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje zajmujące się pomocą innym (np. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym, Hospicjum Domowe, itp.) , (min. 30 godzin łącznie)
    3. uczestniczył w mniejszej ilości działań, ale w wymiarze, co najmniej 30. godzin w semestrze. 
  1. Podstawą wpisania zaangażowania ucznia w wolontariat są zaświadczenia i dyplomy wydawane uczniom przez instytucje organizujące akcje charytatywne lub wpisy do „Dzienniczka Wolontariusza” dokonywane przez nauczycieli lub innych pracowników instytucji, z którymi współpracuje młodzież.
  1. Działalność powinna być dokonywana nieodpłatnie i w wolnym czasie (po zajęciach szkolnych albo w dni wolne od nauki) i dotyczyć osób, z którymi nie wiążą wolontariusza więzy rodzinne.

Wolontariusze działający w roku szkolnym 2014/ 2015

 

Julia Radomska 1/1 Przedszkole

Adrianna Brzezińska 1/1 Fundacja Jakot

Oliwia Bednarczyk- akcja pomocy Rodzinie Państwa Wiśniewskich

Zuzanna Gajda ½  Stowarzyszenia Obrony Pozostałości Warszawy Kolejka Marecka

Krzysztof Gorczyca Fundacja Tęczowy Dom 

Karolina Czarnecka 1/4 SP 28, Świetlica Chatka Puchatka

Wiktoria Jakubczyk 1/5 P.Smoleńska

Adrianna Płaska 1/5 Smoleńska

Wiktoria Stodulska 1/5 SP 28, Chatka Puchatka

Nikola Jancz 1/5

Dominika Lipke 1/5 SP 28 i przedszkole

Mateusz Kucharczyk 1/5 SP 114

Wiktoria Adamiuk 1/5

Julia Grotkowska 1/5

Dominika Poświata 1/3 Przedszkole

Gabriela Bazoberry Ordonez 1/3 Przedszkole

Dominika Cieślak 1/3 Przedszkole

Maks Laszkowski 1/1 Marki SP 2

Radek Rossa 1/3 SP. Marki

Oliwia Bednarczyk 1/1 przedszkole

Ola Olszewska 1/3 Przedszkole

Natalia Burzyńska 1/4 Przedszkole

Piotr Stańczewski 1/3

Krzysztof Gorczyca 1/1 Przedszkole

Matej Pakulski 1/1 Przedszkole

Luiza Krawczyk 1/3 Biblioteka P. Skargi

Ewelina Wojda 1/ 6 Przedszkole 

Samanta Pyzel 1/1 SP nr 2 Marki

Paulina Szprycha 1/1 Przedszkole Barkocińska

Asia Szafrańska kl 1/3 biblioteka nr 37, ul Piotra Skargi 54.

Natalia Kulpińska 2/2 Przedszkole Korzona

Zuzanna Truszewska 2/ 2 SP 28

Natalia Koc- Toczyska 2/2 Przedszkole i SP 28

Maja Głuchowska 2/2

Patrycja Gawrysiak 2/2

Katarzyna Nowak 2/ 2 SP 28

Ola Król 2/1 Bibl. Witebska

Julia Ratyńska 2/1 Biblioteka  Witebska 

Marta Martsyniuk 2/1 j. w. Biblioteka

Gabrysia Damentka 2/1 Fiord Stajnia

Wiktoria Śmiałek 2/1 Stowarzyszenie Szansa

Julia Włosek 2/1 Stowarzyszenie Szansa

Agnieszka Donaj 2/1 Stajnia Pociecha

Natalia Lewandowska 2/1 ,Zielona Biblioteka" przy ulicy Berensona.

Wiktoria Wiśniewska 2/5 Stadnina PGR

Klaudia Semkowska 2/5 Stadnina

Emil Tymiński 2/3 Stadnina

Klaudia Grudzień 2/3 Biblioteka P. Skargi

Gabriela Sagała 3/1 Kuflewska Biblioteka 

Julia Romanowska 3/2

Marta Brudnicka 3/2

Andrzej Karsznia 3/2 Hospicjum Domowe ul. Tykocińska

Patrycja Kurowska 3/4 Przedszkole Smoleńska i zbiórka makulatury

Sebastian Kiebasiński. Tomek Rylski, Filip Kazimierczak 3/ 4 -koordynacja szkolnej zbiórki makulatury

Patrycja Nyc 3/5 Przedszkole  Korzona

Iza Galatowicz 3/5 Przedszkole Korzona

Agnieszka Zielińska 3/5 Przedszkole ul. Korzona

Karolina Kicka 3/5 Przedszkole Korzona

Dominika Modzelewska 3/5  Przedszkole Korzona

Kinga Kaczmarek i Klaudia Wrzosek kl. 3/5 Chatka Puchatka ul. Węgrowska

 

(maj 2013)  
Otrzymaliśmy najświeższe informacje od misjonarza , który czuwa nad opieką i edukacją Richarda (naszego adopcyjnego synka z Kongo), oraz zdjęcie, rysunek i kilka słów od chłopca.

(kwiecień 2014)

Otrzymaliśmy informacje od naszego dziecka z Afryki:

listRicharda1 listRicharda2 listRicharda3

 

Kwiecień 2014

Klasa 2/ 1 zorganizowała zbiórkę rzeczy spożywczych dla pewenj rodziny Adamskich spod Płońska- zbiórka na prośbę Wydziału Oświaty Dzielnicy Targówek.

wolontRodzinkaAdamskich

12 kwietnia 2014r. 3 nasze uczennice wezmą udział w zbiórce żywnosci w Biedronce na Głębockiej- zbiórka organizowana przez Fundację Siła Serca.

więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie wolontariatu - http://wolontariat-zs113.cba.pl/?page_id=23