KONKURS OFERT  NA WYKONANIE I MONTA? DRZWI DO POMIESZCZE? SZKOLNYCH

Zesp? Szk? nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Warszawie og?asza konkurs ofert  na wykonanie i monta? drzwi aluminiowych do sali gimnastycznej i  sal  lekcyjnych.

Wykonanie drzwi:

Pro?ba o wykonanie drzwi z profili aluminiowych o wym. 1500 x 1985 (sala gimnastyczna) bez przek?adki termicznej z szyb? bezpieczn? w grnej cz??ci ; pochwyt plus zamek standard.

Drzwi do sal lekcyjnych rwnie? z profili aluminiowych o wym.  98 x 2080 (sala lekcyjna) z szyb? bezpieczn? w grnej cz??ci ;pochwyt plus zamek standard.

Informacji  szczeg?owych udziela kierownik gospodarczy szko?y pod nr tel. 22 511 95 15 . Oferty nale?y sk?ada? w sekretariacie szko?y w godz. 800 1600 ,lub przys?a?  w zamkni?tych kopertach na adres :

Zesp? Szk? nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi ul. Olgierda 35/41 03-536 Warszawa   

lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do dnia 26.11.2013r do godz. 1200  z dopiskiem Drzwi do pomieszcze?.


 

Informacja o rozstrzygni?ciu konkursu

 na wykonanie i monta? drzwi do pomieszcze? szkolnych

 

     Dyrektor Zespo?u  Szk? nr 113 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Warszawie przy ul. Olgierda 35/41 informuje, ?e do  konkursu na  wykonanie i monta? drzwi do pomieszcze? szkolnych otrzymano oferty od nast?puj?cych wykonawcw:

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Cena netto

Uwagi

1

Firma ALUMEX

2 890,-

 

2

Firma ZALMET

2 945,53

 

3

Firma AMBERLINE

2 680,-

 

 

Wybrano ofert? firmy AMBERLINE Sp.z.o.o. Ko?obrzeg ul. K Kolumba 20

    Uzasadnienie:

    Oferta korzystna cenowo