Rok szkolny 2018/2019

Nagroda za egzamin gimnazjalny

Nasza szko?a otrzyma?a nagrod? w wysoko?ci 4000 z? za zaj?cie I miejsca w dzielnicy pod wzgl?dem wynikw egzaminu gimnazjalnego w roku 2018 z matematyki, przyrody i j?zyka angielskiego - poziom podstawowy.

Archiwum wiadomości - wybierz: